Pagina 1 din 1

Consemnare activitate metodica in condica

MesajScris: 13 Noi 2020, 20:08
de tinaibic
Buna ziua

În anul trecut școlar a apărut, la un moment dat, obligativitatea consemnării activității metodice de până la 8 ore pe zi a fiecărui cadru didactic în condica de prezență. După un timp s-a revenit, profesorii și învățătorii nu mai consemnează orele de documentare, pregătire a lecțiilor, portofolii.... Noi, educatoarele continuăm să consemnăm în planificare/condică aceste trei ore zilnice, cel puțin, așa e la noi în județ. Există vreun act normativ în acest sens?
Mulțumesc

Cu respect

Re: Consemnare activitate metodica in condica

MesajScris: 13 Noi 2020, 23:39
de sportiv
Nu există niciun act legal! Doar doamna Preda , prin scrisoarea metodică, de pe poziția de ,,șef” (băgător de seamă prin minister) vă ,,obligă” :shock: să stați 5 ore/ zi și cu copiii, care în acest caz, au ore cât cei de la gimnaziu și mai multe decât la prmar!
Am pus , peste tot pe unde am mai răspuns, prvederile legale! Iată-le:

Legea 1/2011 Art. 262. - (1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:

-activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ;

-activități de pregătire metodico-științifică;

--activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții.

-activități de dirigenție.

Activitățile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administrație, se revizuiește anual și constituie anexă la contractul individual de muncă.

Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:

a)UN POST de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul preșcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie;
b) UN POST de învățător/învățătoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul primar pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
c) 18 ORE pe săptămână pentru profesorii din învățământul secundar și terțiar non-universitar, pentru profesorii din unitățile și clasele cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv, precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele sau cabinetele de asistență psihopedagogică;

Re: Consemnare activitate metodica in condica

MesajScris: 16 Noi 2020, 17:24
de tinaibic
Mulțumesc. Gânduri bune!