Pagina 1 din 1

suplinitor necalificat-intrebare

MesajScris: 01 Iul 2009, 15:48
de mona_alx
Buna ziua!Sunt in anul III la Pedagogie-Engleza si anul acesta vreau sa dau examenul pentru suplinitor din septembrie.M-am apucat sa invat,insa nu stiu exact ce trebuie sa stiu la punctele 2 si 3:
2. Didactica comunicării (elemente de comunicare oralăşi scrisăîn înv.preşcolar)
•Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstăpreşcolară (didactica lecturii, ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvatăa textului literar specific);
- didactica textului literar epic şi a textului dramatic, precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice, modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare).
•Abordarea textului nonliterar (ştiinţific, publicistic, publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării;
•Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea;
•Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă, învăţare prin cooperare, tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc.);
•Tipuri de întrebări (închise, deschise, descriptive, narative, care incităla reflexie, cu alegere multiplă, concrete, abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată;
•Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar
- rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I
- sesizarea unor diferenţe între scrisul de mânăşi scrisul de tipar;
- scrierea unor etichete, bileţele, notiţe, felicitări etc.
- scrierea de litere/cifre
•Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică, pictură, geografie etc.)

3. Didactica limbii române
•Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie (Silaba; Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe; Accentul)
•Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă
- Părţile de vorbire (definiţie, clasificare, funcţii sintactice)
- Părţile de propoziţie (definiţie, clasificare)
- Propoziţia şi felul propoziţiilor
- Fraza şi felul propoziţiilor în frază
•Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular
- Sensul cuvintelor
- Familii de cuvinte
- Relaţii semantice între cuvinte (sinonime, antonime, omonime, paronime)
- Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne, mijloace externe)

Multumesc anticipat!

buna

MesajScris: 03 Iul 2009, 11:25
de mona_alx
multumesc pt raspuns :(