Pagina 1 din 1

CONCURS JUDEŢEAN de desene pe calculator

MesajScris: 04 Mai 2012, 14:26
de simy
Dragi colegi,
Şcoala cu clasele –I-VIII CHICEREA este onorată să vă invite

la a V-a ediţie a
CONCURSULUI JUDEŢEAN
de desene pe calculator
„Primăvara oglindită în tradiţii şi obiceiuri “
organizat , în data de 26 mai 2012.
Simpozionul va fi organizat în colaborare cu:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi;
Universitatea Tehnică,,GH. ASACHI “;
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ,, I.Ionescu ;de la Brad”;
Primăria comunei Tomeşti;
Centrul de zi ,, SF. MARIA”;
Fundaţia ,,Solidaritatea”;
Programul activităţilor
9,00- 9,30 – Primirea invitaţilor;
9,30- 10,10 – Desfăşurarea concursului –realizarea desenului pe tema dată;
10,30 – 11,10 Desfăşurarea concursului –realizarea desenului la alegerea concurenţilor;
11,10-11,50 – Jurizarea lucrărilor;
12,00 -13,00 -Discuţii, concluzii;Premierea elevilor –diplome şi numeroase premii surpriză
EVALUAREA ACTIVITĂŢII :
Ø Prin numărul de participanţi;
Ø Impactul în rândul elevilor şi cadrelor didactice;
Ø Calitatea lucrărilor primite;
Ø Modul de reflectare în media;
Ø Realizarea unui CD cu ISSN a lucrărilor primite
Ø Evaluarea lucrărilor de către specialişti
Ø Expoziţie cu lucrările participanţilor la I.S.J. IAŞI şi la C.C.D. IAŞI
Certificarea activităţii:
• Se vor acorda premiile I.II,III ,premii speciale,menţiuni pentru fiecare nivel;
• adeverință de participare;
• CD cu ISSN 2065-2488 ;
• Participanţii vor primi o diplomă avizată de instituţiile partenere, co-organizatoare ale Simpozionului;

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE PARTICIPARE!

Pentru mai multe detalii descărcaţi fişierul ataşat!


Cu apreciere,
Echipa de proiect