Titularizare 2013

Re: Titularizare 2013

Mesajde profpeda » 08 Iun 2013, 20:26

Buna, dragii mei!
Am sa raspund eu pentru cei care vor da examenul de titularizare in Invatamantul special.

TITULARIZARE 2013
 
TEMATICA STIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
 
I  Rolul si locul psihopedagogiei speciale în cadrul stiinţelor educaţiei . Cadrul conceptual si terminologia specifică                                    
1  Psihopedagogia specială - statutul interdisciplinar si relaţiile acesteia cu psihologia, pedagogia si alte stiinţe      
2  Psihopedagogia specială - conţinut, structură, finalităţi                                                                                           
3  Actualităţi si perspective                                                                                                                                          
 
II  Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe                                                                                            
1  Rolul factorilor endogeni si exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central, ale analizatorilor si ale aparatului fonoarticulator
2  Cauzele si frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe                                                                                               
 
III  Factorii si etapele dezvoltării copilului/tânărului cu dizabilităţi                                                                  
1  Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/tânărului  Relaţia dintre factorii ereditari, factorii de mediu si factorii educaţionali  Raportul specific dintre acestia în cazul copiilor/tinerilor cu CES 
2  Etapele dezvoltării ontogenetice si caracterizarea lor în plan psihosomatic
3  Structura si formele de manifestare a personalităţii copilului/tânărului cu dizabilităţi   
 
IV  Evaluarea complexă si diagnosticarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale               
1  Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale-activitate continuă si complexă în scopul identificării aptitudinilor, abilităţilor si competenţelor de bază ale acestuia
2  Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale în contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii                                                
3  Fisa psihopedagogică-instrument de evaluare continuă si intervenţie recuperatorie      
 
V  Particularităţile dezvoltării psihofizice si sociale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităţi         
1  Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi                          
2  Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţe                                                                         
3  Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare, adaptare, integrare socială a copiilor 
 
VI  Tulburările de limbaj  Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj si terapia limbajului    
1  Tulburări ale limbajului oral si scris                                                                            
2  Terapii specifice de compensare si învăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj, demutizarea, audiologia educaţională si tehnologică, educaţia vizualperceptivă, orientarea spaţială si mobilitatea, corectarea defectelor neuromotorii, psihoterapia comportamentală     
 
VII  Modalităţi si tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice             
1  Stimulare cognitivă                                                                                        
2  Ludoterapia                                                                                                                                                         
3  Terapia ocupaţională                                                                                                                                            
4  Terapia psihomotricităţii si abilitarea manuală                                                                                                    
5  Formarea autonomiei personale si sociale                                                                                                         
 
VIII  Integrarea copiilor/tinerilor cu CES în scoala de masă                                                                         
1  Conceptele de integrare si incluziune  Forme ale integrării                                                                               
2  Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în scoala de masă prin: depistare precoce  a deficienţei, intervenţie timpurie, educaţie prescolară, debut scolar în scoala de masă, trasee educaţionale compatibile cu tipul si gradul de deficienţă                      
3  Limitele integrării scolare                                                                
 
IX  Formarea si dezvoltarea abilităţilor, deprinderilor si capacităţilor în vederea integrării
 socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES                                                                      
1  Caracteristicile si rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi si deprinderi necesare profesionalizării                                
2  Activităţi de formare a competenţelor necesare pregătirii pentru viaţă                                       
3  Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor cu CES                                                           
 
 TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
  
I  Didactica-teorie generală a procesului de învăţământ                                                                                    
1  Obiectul si funcţiile didacticii psihopedagogiei speciale                                                                                     
2  Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane                                                                                            
3  Finalităţile didactice si funcţiile lor                                                                                                                    
4  Tipologia si dinamica obiectivelor educaţionale                                                                                                
 
II  Procesul de învăţământ – cadrul principal de desfăsurare a activităţii instructiveducative,
de recuperare si integrare a elevilor cu CES                                                                                                 
1  Elementele componente ale procesului de învăţământ si interacţiunea dintre ele                                               
2  Procesul de învăţământ ca relaţie dintre predare-învăţare-evaluare                                                                 
3  Principiile procesului de învăţământ                                                                                                               
4  Caracterul formativ-educativ al programelor de psihopedagogie specială si al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă  
 
III  Proiectarea, organizarea si desfăsurarea activităţii didactice la disciplina psihopedagogie specială
1  Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferenţiat, curriculum la decizia scolii/curriculum în dezvoltare locală), programe scolare, manuale scolare, auxiliare curriculare; alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module, standarde curriculare . Conţinutul învăţământului special              
2  Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia scolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă      
3  Competenţele predării-învăţării-evaluării la disciplina psihopedagogia specială . Competenţe generale, competenţe specifice.  Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor  
4  Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii, activităţi de psihodiagnoză, de recuparare sau/si terapii specifice si educaţional-terapeutice), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter- si transdisciplinare, adaptări curriculare pentru elevii cu CES, planuri de intervenţie personalizate 
 
IV  Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina psihodedagogia specială  Strategii si modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ 
1  Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare           
2  Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare                         
3  Mijloacele de învăţământ si integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare               
3 1 Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ                                                                       
3 2  Tipuri de mijloace de învăţământ si caracteristicile lor                                              
3 3 Particularităţi ale utilizării mijloacelor de învăţământ în educaţia specială                           
4  Mediul de instruire, mediul relaţional si mediul comunicaţional.  Utilizarea tehnologiei informaţiei si comunicării în construirea unor medii active de instruire . Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale
5  Însusirea instrumentelor de bază ale cunoasterii/ învăţării: citit-scrisul si calculul matematic
5 1  Activitatea scolară formativă în vederea achiziţionării si consolidării abilităţilor si  deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe  Abilitatea manuală,  pregrafia si grafia – etape ale însusirii scrisului . Etapele însusirii cititului la copilul cu  deficienţe.  Citit-scrisul în Braille  Particularităţi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu  surditate si surdo-cecitate                                                       
5 2  Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe  Formarea conceptului de număr natural  Numeraţia  Operaţia cu numere naturale  Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe                                                                          
6  Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu si de integrare, a progresului si a rezultatelor scolare în concordanţă cu obiectivele curriculare si criteriile de performanţă din standardele de evaluare      
6 1  Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective,  funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare                                                             
6 2  Metode de evaluare: tradiţionale si complementare (tipuri si caracterizare)     
6 3  Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate si aplicabilitate
6 4  Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de  proiectare, modalităţi de evaluare si de notare     
profpeda
 
Mesaje: 1
Membru din: 31 Mai 2013, 07:19

Re: Titularizare 2013

Mesajde mamaruta21 » 10 Iun 2013, 17:46

Buna, as avea si eu nevoie de subiectele rezolvate pt educatori,
va multumesc din suflet
adresa mea clauditza_ali@yahoo.com
mamaruta21
 
Mesaje: 1
Membru din: 07 Mai 2012, 14:12

Re: Titularizare 2013

Mesajde andi-ionut » 11 Iun 2013, 12:12

Buna ziua.

Stie cineva la disciplina geografie ce este la bibliografie pentru didactica?
andi-ionut
 
Mesaje: 1
Membru din: 27 Mai 2012, 11:45

Re: Titularizare 2013

Mesajde ramona_2 » 11 Iun 2013, 20:40

Buna, as avea si eu nevoie de subiectele rezolvate pt educatori,si tematica din anul acesta 2013
va multumesc din suflet
ramona_2
 
Mesaje: 2
Membru din: 03 Mai 2012, 20:58

Re: Titularizare 2013

Mesajde Roxanais » 22 Iun 2013, 00:52

Ma poate ajuta si pe mine cineva? Am vazut modelul de subiecte de anul acesta pt examenul de titularizare disciplina chimie. Intrebarea mea este nu se mai dau subiecte din materia de specialitate? Subiectele se vor axa pe metodica? Va multtumesc.
Roxanais
 
Mesaje: 2
Membru din: 05 Mar 2013, 00:16

Re: Titularizare 2013

Mesajde rodicaflorentina » 28 Iun 2013, 18:13

a rezolvat cineva subiectele de la cultura civica titularizare 2012?dau pentru prima data acest examen si nu inteleg nimic.
rodicaflorentina
 
Mesaje: 1
Membru din: 27 Ian 2013, 21:47

Re: Titularizare 2013

Mesajde silviaflorea » 29 Iun 2013, 01:35

Buna seara!As dori,daca se poate,modele rezolvate la titularizare invatatori . Adresa mea de email e silviaflorea93@yahoo.com. Multumesc!
silviaflorea
 
Mesaje: 9
Membru din: 18 Sep 2012, 11:49

Re: Titularizare 2013

Mesajde gligorelaura » 29 Iun 2013, 08:02

! Tocmai am aruncat o privire peste subiectele de la titularizare de anul trecut la limba si literatura romana si am constatat cu stupoare ca nu ma descurc sa le rezolv. Ma pregatesc sa dau examen anul acesta si am mare nevoie de ajutorul vostru
adresa mea de e-mail: gligore.laura@yahoo.com
gligorelaura
 
Mesaje: 1
Membru din: 07 Sep 2012, 10:45

Re: Titularizare 2013

Mesajde igeanta » 30 Iun 2013, 18:05

buna ziua as dori si eu subiectele rezolvate limba romana 2012
igeanta
 
Mesaje: 1
Membru din: 25 Mai 2012, 20:04

Re: Titularizare 2013

Mesajde Mery76 » 02 Iul 2013, 15:19

Buna ziua,
Chiar nimeni nu vrea sa posteze sugestii despre rezolvarea subiectelor la Lb.si lit.romana 2012,e vreo reteta secreta?
Mery76
 
Mesaje: 5
Membru din: 27 Mar 2012, 17:55

Re: Titularizare 2013

Mesajde angella33 » 04 Iul 2013, 16:28

Va rog din suflet pe cei ce stiu sa rezolve subiectul de la lb si lit rmana sa-mi dea o mana de ajutor,sun nedumerita si nu inteleg cum ar trebui procedat in a le rezolva.
angella33
 
Mesaje: 1
Membru din: 29 Mai 2012, 10:53

Re: Titularizare 2013

Mesajde pestean » 04 Iul 2013, 18:34

Va rog sa ma ajutati am nevoie de rezolvarea subiectelor pentru titularizarea mecanica 2012, macar sugestii, informatii generale, orice. Va multumesc :D
pestean
 
Mesaje: 1
Membru din: 10 Iun 2013, 10:26

Re: Titularizare 2013

Mesajde marinelamladen » 06 Iul 2013, 15:04

buna ziua! As dori si eu rezolvarea la subiectul de anul trecut la titularizare,limba romana.............Multumesc! adresa de mail www.mladen.nicoleta@yahoo.com
marinelamladen
 
Mesaje: 1
Membru din: 07 Mai 2009, 18:25

Re: Titularizare 2013

Mesajde Dumitru-Atena-Elena » 07 Iul 2013, 23:50

Are cineva rezolvarea subiectului de anul trecut la spaniola ? va rog ajutati-ma! Dau pentru prima data acest examen si sunt bulversata! Adresa mea de e-mail este dumitru.atena@yahoo.com Multumesc !
Dumitru-Atena-Elena
 
Mesaje: 2
Membru din: 25 Mai 2013, 12:54

Re: Titularizare 2013

Mesajde 555555555555555 » 10 Iul 2013, 12:10

Buna ziua! Anul acesta sustin si eu examentul de titularizare pentru prima oara pe specializarea ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA. Ma poate ajuta cineva cu rezolvarea subiectelor de anul trecut (2012). Va multumesc.
555555555555555
 
Mesaje: 2
Membru din: 11 Iun 2012, 15:48

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Titularizare

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron