STAGIUL DE FORMARE LE GRAND TOUR EN EUROPE - PARIS

Despre ce facem noi in scoala: proiecte, colaborari, activitati inedite

STAGIUL DE FORMARE LE GRAND TOUR EN EUROPE - PARIS

Mesajde adria01 » 17 Apr 2011, 21:23

STAGIUL DE FORMARE LE GRAND TOUR EN EUROPE: ART, PAYSAGE, JARDINS, CREATIVITE, INNOVATION - PARIS, FRANŢA -
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii - Lifelong Learning Programe - LLP - Subprogramul Comenius

În perioada 14 - 18 martie 2011 am participat la cursul de formare continua intitulat LE GRAND TOUR EN EUROPE: ART, PAYSAGE, JARDINS, CREATIVITE, INNOVATION, organizat de către ASSOCIAZIONE LABORATORIO DEL CITTADINO ONLUS, la Paris. Cursul a fost conceput pentru profesori, educatori, formatori care doresc să descopere şi să–şi îmbunătăţească profesiunea prin dobândirea, în timp de o săptămână de studiu şi experimentare, a unei metode eficiente de învăţământ: cercetare-actiune-formare, în cadrul tradiţiei europene Grand Tour, care a găsit la Paris, în Franţa, unul din locurile sale preferate.
Numeroase personalităţi, oameni de ştiinţă, artişti, scriitori, au lăsat în fiecare ţară europeană, urme preţioase ale geniului lor, ale sensibilităţii lor şi ale spiritului epocii lor.Categoriile de călătorie şi de descoperire reprezintă cele mai bune momente de confruntare cu natura şi cultura locurilor şi peisajelor. Călătoria fizică devine ocazia pentru o călătorie intelectuală, afectivă, în artă, ştiinţă şi istorie pentru a spune cu ajutorul imaginilor şi textelor, tulburătoarea experienţa "transversală" în locurile cruciale ale culturii europene.
Cursul a urmărit să evidenţieze, în special, importanţa sufletului locului, a geniului locului, şi legătura foarte veche între umanitate, locul de origine şi rezidenţa, între timp şi istorie, între tradiţie şi memorie, categorii pe care realitatea virtuală încearcă să le erodeze treptat. Cursul a alternat sesiuni teoretice, vizite, seminarii şi activităţi practice urmând tema "călătoriei" un concept de foarte veche şi nobilă tradiţie, care invită şi facilitează la "descoperirea" de frumuseţe în diferenţe, printr-o abordare interculturală, spaţială şi temporală.
Activităţile au variat de la istoria artei la literatură, botanică, de la istorie la tradiţiile locale. Această metodă a condus la crearea unui parcurs didactic construit pe participare. Toţi participanţii au putut aprecia, prin urmare, valoarea abordării pedagogice a unei metode de învăţare net transversală în abordare, care educă privirea pentru a surprinde valorile pozitive ale interacţiunii culturale, exersând în acelaşi timp, producţia de documentare şi sensibilitate artistică pentru a stimula crearea de legături directe între indivizi şi teritorii.
Această metodă a oferit cadrelor didactice un instrument important, atât în termeni de conţinut şi cunoştinţe, cât şi în termeni de cunoaştere şi salvare a patrimoniului cultural şi de mediu, consolidând dezvoltarea de proiecte de parteneriat şi schimbul de practici comune în ceea ce priveşte protecţia peisajului european şi istoriile sale.
Înaintea plecării, spre locul de desfăşurare al stagiului de formare, am întreprins următoarele activităţi de pregătire:
Am întocmit prezentări computerizate de tipul PowerPoint despre România, prin evidenţierea principalelor aspecte legate de culturalitate/interculturalitate şi obiective istorice, artistice, ştiinţifice, mai importante, despre regiunea şi oraşul în care locuiesc, am prezentat obiectivele culturale în antiteza Trecut - Prezent, am evidenţiat instituţii de cultură şi artă, de patrimoniu cultural şi de mediu din România, am prezentat de asemenea instituţia în care-mi desfăşor activitatea, personalităţi romane care au călătorit, trăit şi creat la Paris, care au vorbit despre România şi despre Regiunea Oltenia de Sud Vest, cum sunt Constantin Brâncuşi, Emil Cioran, Mircea Eliade.
Am achiziţionat tutoriale cu conţinut de predare a limbii franceze pentru Nivelul I (Începători) şi II (avansaţi) punându-mi la punct criteriile de conversaţie în limba franceză;
Am studiat materialele excelente, trimise de către organizatorii cursului, înainte de participarea la curs, cu cel puţin 2 luni înainte.
Am elaborat prezentările Power Point, am scris articole, am pregătit carnetul de călătorie, aparatul de fotografiat, camera de luat vederi, mapa cu matrerialele primite şi cele elaborate de mine.
Am ţinut cont de cerinţele organizatorilor aducând şi câteva materiale de prezentare cu specific românesc, fise pedagogice, texte, studii, pe care le-am expus alături de ceilalţi participanţi.
La iniţiativa mea proprie, am achizionat tutoriale de învăţare de tipul manualelor cu CD-uri de prezentare pentru Nivelul I şi II, «Învăţarea limbii franceze în 20 de minute», am lucrat şi am realizat fise pedagogice, lingvistice, cu dicţionarul francez LAROUSSE MICRO, prin care am acoperit aspecte legate de: conversaţia uzuală în limba franceză, reguli gramaticale, expresii uzuale, conversaţia specifică în diferite situaţii: Educaţie interculturala, Întâlniri de grup, călătorie, vizite în teren, Tururi ale obiectivelor vizitate, întâlnire de proiecte, obiective culturale, istorice, geografice ale Europei şi Parisului, ceremonii.
Cursul a beneficiat încă de la deschidere de prezenţa unor factori de educaţie şi cultura din Paris, am vizitat şi cercetat universităţi, muzee şi case memoriale, conferenţiari, care au punctat aspecte despre sistemul educaţional francez, despre arta, istoria, geografia, cultura, patrimoniul cultural şi de mediu ale Parisului şi ale Europei. Am realizat obiectivele cursului prin activităţi bogate în conţinut şi formă: pregătire individuală, şedinţe de grup, conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, folosirea ICT, prezentări video, excursii, vizite, tururi ale Parisului, Senei, pe jos şi tururi ale principalelor obiective artistice, istorice, culturale, ştiinţifice din Paris.
Cursul a punctat aspecte legate de interculturalitate, împărtăşirea experienţelor educative ale fiecărei ţări participante la program: Italia, România, Germania, Bulgaria, s-a axat pe vizite în teren la vestigiile prestigioase, grandioase ale Parisului, pe studiul individual al cursanţilor, pe cercetare şi documentare intensă, cu privire la obiectivele artistice, istorice, culturale, pe veritabile tururi ale Centrului "Oraşului Lumina", ale faimoasei grădini „Jardin des Plantes”, ale Grădinii Botanice, Grădinile Gilles Clément şi Patrick Blanc, pe promenade lungi, pe jos, pe cheiurilor Senei, pe vizitarea locurilor celebre, monumentelor, muzeelor, obiectivelor, artistice, ştiinţifice, de patrimoniu cultural şi de mediu, national şi internaţional din Paris, pe demersuri lingvistice, pe prezentări teoretice, ştiinţifice ale principalelor obiective educative din Paris, muzee, monumente, case memoriale, peisaje arhitecturale.
Au fost desfăşurate ateliere culturale, pedagogice , în scopul însuşirii metodologiei cursului şi în scopul realizării obiectivelor. S-au folosit de fiecare dată metode ICT în prezentare, s-au folosit instrumente de lucru: bloknotes-ul, aparatul de fotografiat, camera de luat vederi, mapa de curs, fise pedagogice, hărţi. Fiecare participant a prezentat impresii şi creaţii - prezentări video cu imagini reprezentative şi inovative, proiecţii de proiecte viitoare în comun, „tous ensemble”, cum ne spunea mereu organizatoarea cursului, ne-am împărtăşit impresiile, observările, cercetările sub forma unor discuţii de tip „Brainstorming” şi sub forma lecturării studiilor, eseurilor, reflecţiilor.
Stagiul a reuşit să mă aducă în contact direct cu oameni noi din 4 ţări europene, Italia, România, Germania, Bulgaria, cadre didactice cu performanţe în domeniul pedagogic, cultural, lingvistic, informatic, în domeniul proiectelor şi programelor europene, în domeniul culturii şi civilizaţiei Europei, ce a suferit multe influenţe, păstrându-şi totuşi specificul şi identitatea. Cursul m- a adus în contact cu istoria, obiceiurile şi cultura europeană, cu peisajele superbe, cu magnificele grădini şi parcuri ale Parisului, cu cheiurile şi podurile Senei, cu arta, istoria, literatura marilor Muzee: Carnavalet, Victor Hogo, Quai de Branly, unde am parcurs, intro vizita -conferinta, o călătorie traversând culturile lumii, d’Orsay, un muzeu national pluridisciplinar, Muzeul Ville de Paris, Luvru cu Gioconda şi celelalte mari capodopere ale lumii, adunate aici, L'Orangerie, Palais-Royal, Grand Palais, cu celebrele pieţe Marais şi Bastiliei, Vosges, Concorde, Chàtelet.
Cursul m-a adus în contact cu diversitatea culturală şi lingvistică a celor 4 naţionalităţi participante la curs şi cea a ţării gazda – Franţa, limba în care s-a desfăşurat cursul şi în care am ascultat prelegerile doamnei profesor-organizator, Mariella Morbidelli, limba în care am ascultat conferinţele academice, prin care ni s-a prezentat cultura Europei într-un mod didactic, prin care ni s-au îmbogăţit cunoştinţele legate de educaţia interculturală şi capacitatea de comunicare şi interrelaţionare cu ceilalţi participanţi, lucru care ne va ajuta în plan profesional, în relaţia cu şcoala, colectivul ei, comunitatea locală, în abordarea unor strategii de acceptare a diversităţilor culturale cu scopul de a oferi şanse egale tuturor copiilor.
Am reţinut în mod deosebit frumuseţea didactică a mesajului doamnei Morbidelli de a călători pentru a aduna în bagajele minţii şi ale sufletului învăţătură pentru noi şi pentru elevii noştri, pentru comunitatea locală, sub forma unor achiziţii intelectuale: cunoştinţe, observaţii, notiţe, fise pedagogice, texte, în limbile europene ale participanţilor la curs şi în special în limba franceză, limba principală a cursului. Reţin în mod deosebit insistenţele doamnei profesor organizator, Mariella Morbidelli, de a realiza la un nivel superior, la o calitate excelentă, obiectivele cursului, de a înţelege în profunzime Metodologia cursului şi de aplica Metoda didactică Recherche – Action – Formation.
Admir în calitate de dascăl, şedinţele de discuţii de la sfârşitul programului zilnic, adevărate ore de curs, în care ne expuneam impresiile, observaţiile şi cercetările, temele de studiu, documentare şi meditaţie la care eram trimişi noaptea târziu, după ce ajungeam acasă, la hotel, frânţi de oboseală unor tururi lungi, în fascinantele locaţii Pariziene, mai mult sau mai puţin cunoscute, extrem de relevante pentru tematica şi domeniile cursului, foarte bine alese, şi eram determinanţi să facem exerciţii de creaţie: texte şi imagini, produse în urma vizionarii pe teren, a Peisajului, Culturii, Limbii, Civilizaţiei Pariziene. Apreciez şi admir tenacitatea şi forţa de magistru al şefei noastre de curs, un adevărat model de formator, un creator de Şcoală Europeană.
Am dobândit o altă viziune despre promovarea educaţiei europene prin interculturalitate şi am înţeles că aceasta nu trebuie redusă la un act de acceptare, ci trebuie ridicată la un nivel ridicat de respectare şi înţelegere, de colaborare, cooperare şi promovare a valorilor naţionale în contextul european.
Am conştientizat că trebuie însuşita, de către toate cadrele didactice, de la orice nivel, capacitatea da a comunica în mai multe limbi, fapt care duce la o lărgire a orizontului, la înţelegerea superioară a problematicii Europei contemporane şi oferă posibilitatea culegerii de informaţii utile şi aplicabile la nivel profesional şi personal.
Pentru instutuţia mea cursul a reprezentat o dublă oportunitate: rezultatele au întărit menţinerea contactelor cu participanţii la program, au rezultat din nevoile specifice ale instituţiei mele şi cât şi din solicitarea organizatorului de curs.
Din proprie iniţiativă, cât şi din propunerile colegilor am planificat activităţi de învăţare la distanţă, contacte e-mail cu formatorii, auto-evaluare a lecţiilor predate după activitatea de formare efectuată, reţea de contacte cu ceilalţi participanţi şi implementarea de noi proiecte Comenius - parteneriate, vizite de studiu în viitor.
În continuarea proiectului, voi încerca pe cât posibil să ajustez metodele şi impresiile, dobândite la curs, în activitatea mea de predare, la clasă. Voi încerca să introduc metoda învăţată la curs şi proiectele noi, pe care le voi iniţia, în curriculum. Voi menţine legătura cu ceilalţi participanţi la curs. Voi utiliza la orele de curs cu elevii metodele şi impresiile dobândite în cadrul stagiului, voi reliefa aspectele legate de interculturalitate şi voi crea un Opţional de Limba franceză.

Am creat un JURNAL, pe care îl voi publica în curând.
Grantul a fost finanţat din fonduri Comenius şi FSE.
Mulţumesc pe această cale Comisiei Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pentru oportunităţile oferite cadrelor didactice şi îi invit pe toţi colegii mei să aplice pentru bursele Comenius (http://www.llp-ro.ro).

Prof. Elena Dobrinoiu, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 - Râmnicu Vâlcea
adria01
 
Mesaje: 3
Membru din: 19 Mai 2007, 13:47

LE "GRAND TOUR" EN EUROPE - PARIS - ELENA DOBRINOIU

Mesajde adria01 » 27 Apr 2011, 17:17

LE "GRAND TOUR" EN EUROPE - PARIS - ELENA DOBRINOIU

- Les arts -

PARIS - LA VILLE LA PLUS VISITEE AU MONDE, DOIT SA REPUTATION DE GRANDE CAPITALE ARTISTIQUE à ses monuments et à son histoire. Cette ville trépidante jouit surtout de son riche héritage culturel et ne cesse d'attirer les grands noms de la littérature, de la peinture, de la danse, du théatre et de l'opera.

LA LITTERATURE

PARIS a toujours été et demeure un puissant pole d'aatraction pour les écrivains en quète de reconnaissance et d'inspiration au coeur de la société européenne.
adria01
 
Mesaje: 3
Membru din: 19 Mai 2007, 13:47


Înapoi la Activitati scolare

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

cron