Familia şi dascălii - prezentare GPN nr. 1 C-lung Mold.

Despre ce facem noi in scoala: proiecte, colaborari, activitati inedite

Familia şi dascălii - prezentare GPN nr. 1 C-lung Mold.

Mesajde vr1964 » 15 Noi 2010, 21:38

Descrierea generica a institutiei unde profesez ca educatoare

G.P.N. Nr.1 ,,Floare de Colt’’C-lung Moldovenesc s-a infiintat in anul 1972 intr-o cladire foarte veche de caramida,construita in stil baroc cu trei incaperi,doua holuri si o baie la parter si doua holuri ,o baie si 5 incaperi la etaj.Cladirea este amplasata la strada principala,in centrul orasului,langa biserica catolica si peste drum de biserica ortodoxa,,Adormirea Maicii Domnului.’’Aici functioneaza patru grupe de prescolari[fiecare grupa are cate doua sali],sub indrumarea a patru educatoare cu gradul didactic I si cu o vechime de peste douazeci de ani in invatamant.
Referitor la baza didactico –materiala a gradinitei pot afirma ca modernul se imbina cu clasicul gradinita fiind dotata cu materiale didactice necesare bunei desfasurari a procesului de invatamant;planse,diverse carti,reviste,televizoare,calculatoare,mobilier adecvat pentru cei aproximativo suta de copii ce trec pragul acestei gradinite zi de zi.
Educatoarele se pregatesc temeinic pentru a asigura dezvoltarea psihica si fiica a copiilor;cu tact si maiesrtie pedagogica mentin in gradinita frecventa de aproape suta la suta.
Copiii din aceasta gradinita s-au afirmat prin participarea si obtinerea de premii si mentiuni la diverse concursuri nationale si internationale organizate de diferite gradinite si scoli din tara,precum si obtinerea de premii si mentiuni lafestivaluri pentru copii organizate de gradinite din judet si localitate,sub indrumarea I.S.J.Suceava.
Ex.Concursul artistico-plastic,,Penelul fermecat’’;concursul de interpretare artistica,,Voinicelul’’
Educatoarele din aceasta gradinita se afirma si prin participarea la simpozioane nationale si internationale,aici obtinand premii si mentiuni;participarea la concursuri de revista scolara[revista gradinitei noastre se numeste,,Floare de Colt’’]
Educatoarele mentin o colaborare benefica cu parintii si comunitatea locala,cu alte unitati de invatamant din oras, cu psihologi, consilieri,logopezi,etc.formand personalitati creative.
Cu ajutorul parintilor si al comunitatii locale educatoarele aplica cu succes Metoda Proiectelor tematice de grup,organizeaza activitati extrascolare[vizite,drumetii,excursii,serbari,etc.]
Educatoarele din aceasta unitate de invatamant promoveaza principiile educatiei incluziveinscriind in gradinita si copii de etnie roma,precum si copii cu cerinte educative speciale,ajutandu-i sa se integreze cu succes in colectivele de copii,sa se socializeze,sa dobandeasca cunostinte,priceperi,deprinderi in concordanta cu varsta ,sa dobandeasca acea maturitate de scolaritate necesara integrarii cu succes in scoala.
In scopul ajutarii si orientarii copiilor cu nevoi speciale in anul scolar 2009 s-a infiintat CRED[Centrul de resurse umane pentru dezvoltare]
Cred este dotat cu materiale necesare ajutorarii copiilor cu nevoi specile[xerox,televizor,panouri diverse,coli de scris,pliante,carti reviste,etc]
La centru s-au prezentat un nr. Noua copii cu cerinte educative speciale[hiperactivitate,copii cu deficiente de vorbire,cu intarzieri in dezvoltarea psiho-intelectuala]
Pentru acesti copii am alcatuit impreuna cu logopedul si psihologul de la scoala speciala studii de caz si Programe de interventie personalizate,reusind sa corectam o parte din deficiente.
Ca modalitati de corectare am folosit terapia prin joc,muzica,invatarea prin cooperare,terapia prin miscare,exercitiile de vorbire,stimularea verbala,jocurile cognitive,am promovat un dialog decent si bazat pe colaborare si incredere reciproca cu copiii aflati in suferintaRAPORT

asupra activităţii desfăşurate în cadrul

CRED CÂMPULUNG -MOLDOVENESC

în perioada septembrie 2009 – iunie 2010

Practica de specialitate am desfasurat-o atat la grupa pe care o conduc cat si in cadrul CRED1. AMENAJAREA CRED :

CRED Câmpulung Mold. funcţionează în cadrul G.P.N. 1 „Floare de Colţ” Câmpulung Mold. , str. Calea Transilvaniei , nr. 29 , într-un spaţiu special amenajat.

Spaţiul nu este foarte mare , şi aici se află resursele cu care s-a dotat CRED. În incinta unităţii se află spaţiu care poate fi utilizat pentru activităţile care se desfăşoară in cadrul CRED, după orele desfăşurate cu preşcolarii.

Spaţiul a fost personalizat prin afişarea unor informaţii despre ceea ce reprezintă în comunitate si serviciile pe care le oferă CRED.2. INAUGURAREA CRED

Inaugurarea CRED Câmpulung moldovenesc a avut loc în data de 15

octombrie 2009 , orele 13.00. Acţiunea a fost precedată de popularizare la nivelul municipiului Câmpulung Mold. şi a zonei prin intermediul UPC , a afişelor aplicate în unităţile şcolare şi alte instituţii, în baza invitaţiilor distribuite în vederea participării la acţiune.

La inaugurare au participat reprezentanţi ai comunităţii locale – Podaşcă Beatrice, reprezentantul Compartimentului de Asistenţă socială din cadrul Primăriei , directori de şcoli şi grădiniţe , specialişti , reprezentanţi ai mass-mediei locale director UPC, părinţi , coordonatori CRED din judeţ.3. STADIUL DOTĂRII CU MATERIALE (de către MECI – UMPFE) :

- laptop - aparat foto - DVD Player

- xerox - flipchart - LCD TV

- telefon , fax - videoproiector - mobilier

- sistem audio - ecran4. LISTA DOCUMENTELOR ÎNTOCMITE LA NIVELUL CRED :

Ø Pliant

Ø Cărţi de vizită

Ø Planul strategic

I – Viziunea CRED

– Misiunea CRED

– Valorile organizaţiei

II – Analiza organizaţiei - Analiza SWOT a mediului intern şi extern în care funcţionează CRED C-lung Mold)

- instrumente de lucru aplicate pentru identificarea nevoilor comunităţii – teste, chestionare, situaţii statistice, fişe de observaţii

- Catalogul furnizorilor de servicii în domeniul educaţiei şi dezvoltării copilului la nivel local;

- Catalogul furnizorilor de servicii de formare

- Întocmirea unei baze de date care să cuprindă situaţii statistice (a copiilor rromi, a copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate)– Parteneriate (încheiate şi în perspectivă)

III – Obiective strategice

5. EVIDENŢA PARTENERIATELOR ÎNCHEIATE SAU ÎN PERSPECTIVĂ :

Nr.

crt.


Numele instituţiei partenere


Numele serviciului furnizat (contribuţia partenerului)


Numele persoanelor implicate


Stadiul finalizării parteneriatului


Durata parte-neria-tului (în ani şcolari)

Încheiat


În curs

1.


Primăria

Municipiului

C-lung Mold.


Serviciul de Asistenţă Socială

Monitorizare

Încheiat

2009 - 2011

2.


G.P.P. 1 ,,Căsuţa Piticilor”

c-lung Mold.


Colaborare Consiliere Monitorizare


Expert CRED Flutur Florica


Încheiat

2009 - 2011

3.


G.P.P. 2

C-lung Mold.


Colaborare Consiliere Monitorizare


Doroftei Luminiţa


Încheiat

2009 - 2011

4.


G.P.N. 2

C-lung Mold.


Colaborare Consiliere

Monitorizare
Raţu Gherghina


Încheiat

2009 - 2011

5.


G.P.N. 3

C-lung Mold.


Colaborare Consiliere Monitorizare

Încheiat

2009 - 2011

6.


G.P.N. 4

,,Valea Seacă”

C-lung Mold


Colaborare Consiliere Monitorizare


Şeiciuc Elisaveta


Încheiat

2009 - 2011

7.


G.P.N. 5

C-lung Mold


Colaborare Consiliere Monitorizare


Moşuleac Petronela


Încheiat

2009 - 2011

8


Şcoala Specială

C-lung Mold


Colaborare Consiliere Monitorizare


Zvanciuc

Elena
Încheiat

2009 - 2011

9


Medic de familie


Colaborare Consiliere Monitorizare

Încheiat

2009 - 2011

10


Logoped


Logopedie Colaborare Consiliere Monitorizare


Ungureanu Valeria


Încheiat

2009 - 2011

11


Cabinet particular de psihiatrie


Medic specialist psihiatru Colaborare Consiliere Monitorizare


Dr. Paziuc Luciana

În curs


2009 - 2011

12


CJRAE


Consilier şcolar Colaborare Consiliere Monitorizare


Şoldănescu Paraschiva

În curs


2009 - 2011

13


CJRAE


Profesor psihopedagog Colaborare Consiliere Monitorizare


Sandu Mihaela

În curs


2009 - 2011

14


CJRAE


Profesor psihopedagog Colaborare Consiliere Monitorizare


Anechiforesei Lăcrămioara

În curs


2009 - 2011

15


Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 ,,Bogdan Vodă”

C-lung Mold


Profesor de sport Colaborare Consiliere Monitorizare
Ichim Belamia

În curs


2009 - 2011

16


CCD Suceava


Formarea personalului didactic
Formatori judeţeni, naţionaliÎn curs


2009 - 2011

17


Cabinetul şcolar


Medic şcolar Colaborare Consiliere Monitorizare
D r. Chiriţă Leonard

În curs


2009 - 20117. RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR CRED :

NĂSTASE PETRONELA :

- Amenajarea spaţiului pentru CRED

- Inaugurarea CRED

- Întocmirea Planului strategic

- Realizarea firmei şi a siglei

- Inaugurarea CRED

- Persoană de contact pentru grădiniţele din municipiu

- Popularizarea activităţilor CRED

- Responsabil servicii de educare / formare / perfecţionare / consiliere cadre didactice

- Responsabil alte tipuri de servicii

- Încheierea parteneriatelor

- Atragerea de specialişti, colaboratori, sponsori, în vederea bunei funcţionări a CRED

- Realizării campaniilor de informare şi diseminareURSULEANU MARIA

- Responsabil servicii de dezvoltare de materiale

- Responsabil servicii de consiliere educaţionale

- Realizarea de materiale informative pentru amenajarea CRED

- Amenajarea spaţiului

- Realizarea unui poster personalizat a CRED Fălticeni

- Încheierea parteneriatelor

- Inaugurarea CRED – prezentarea serviciilor

- Persoană de contact a CRED pentru grădiniţele din zonă

- Popularizare activităţi ale CRED

- Realizarea campaniilor de informare şi diseminare

- Culegerea de date statistice

- Colectarea şi aplicarea unor instrumente de lucru pentru identificarea nevoilor comunităţii – teste, chestionare, fişe de observaţii)

HALIP VIORICA

- Responsabil servicii de consiliere educaţionale

- Responsabil servicii în vederea realizării campaniilor de informare şi diseminare

- Realizarea pliantului CRED

- Realizarea unui poster personalizat a CRED Fălticeni

- Realizarea de materiale info pentru amenajarea CRED

- Amenajarea spaţiului

- Încheierea de parteneriate

- Inaugurarea CRED – prezentarea serviciilor

- Persoană de contact a CRED pentru grădiniţele din zonă

- Responsabil cu întocmirea unei baze de date care să cuprindă situaţii statistice (Aplicarea instrumente de lucru aplicate pentru identificarea nevoilor comunităţii – teste, chestionare, fişe de observaţii)

8. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A CRED CÂMPULUNG MOLD :MARŢI 13 – 15 Năstase PetronelaJOI 12 – 14 Ursuleanu Maria

Alternativ/săptămânal

JOI 14 – 16 Halip Viorica9. REUŞITE

- popularizarea CRED în comunitatea locală şi cea zonală (afişe, anunţuri în mass-media, invitaţii, pliante, cărţi de vizită)

- participarea la sesiune de comunicare cu material de promovare a CRED

- încheierea de parteneriate

- sensibilizarea specialiştilor în vederea participării la proiecte

- deschidere în comunitate în vederea colaborării cu CRED

- demararea unor proiecte (formare de instructori de părinţi, cursuri de educaţie parentală – „Educaţi aşa” , cursuri de formare cu personalul didactic)

- mapă cu materiale informative din diverse domenii (părinţi , cadre didactice)

- bibliotecă cu cărţi de specialitateDIFICULTĂŢI

- lipsă resurse financiare

- lipsă resurse materiale (consumabile)

- disponibilitate redusă pentru voluntariat

- disponibilitate foarte mică pentru acordarea resurselor financiare / materiale din partea sponsorilor

- reticenţă în recunoaşterea problemelor cu care se confruntă copiii şi părinţii

- dificultate în exprimarea problemelor ivite în familie

- necesitatea plăţii orelor suplimentare efectuate de specialişti, colaboratori, membrii CRED.Coordonator CRED: Membri CRED:

Inst. Năstase Petronela Ed.Ursuleanu Maria

Inst. Halip Viorica


Asezarea geografica a orasului Campulung Moldovenesc favorizeaza desfasurarea unor activitati extrascolare deosebiteOrasul Cimpulung Moldovenesc este inconjurat de padure.Ca in toate padurile din Bucovina,aici se afla frumuseti nepieritoare,copaci seculari ce stau de straja fie vant,fie ninsoare,fie soare,stanci golase ce stau gata ,,sa se pravale in prapastia mareata'',izvoare reci ce salta soptind printre pietre vestind ca viata este eterna.La C-lung Moldovenesc se afla frumuseti neasemuite,ce te fac sa te simti roman adevarat la tine acasa,te ajuta sa imprumuti si tu o farama din eternitate:riul Moldova,Muntele Rarau,Parcul I.Creanga,Parcul M.eminescu,etc.
Micutii de la G.P.N. Nr.1 ,au posibilitatea sa se joace cu culori si forme din mediul natural ,in cadrul activitatilor extrascolare,sa confectioneze jucarii din:frunze de diferite marimi si culori,conuri de brad,crengi de la diversi arbori,seminte,pietre de mai multe marimi si culori.,etc.
Drumetiile facute in aer liber ,observarile ne dau senzatia ca ne jucam cu vesnicia,ne metamorfozeaza sufleteste,ne indruma spre cunoastere.
Peste simbolul povestilor si legendelor ,padurea s-ar putea defini ca o frantura din sfera vie,numita biosfera,un mediu de viata foarte complicat,unde anumite plante si animale se aduna si vietuiesc impreuna,luptandu-se, astfel incit sa infaptuiasca un echilibru,care da viata acestei asociatii.
Natura ,prin caracterul sau viu si dinamic ,trezeste interesul copiilor,iar sub indrumarea educatoarei,activitatile desfasurate ii inarmeaza pe copii cu diverse informatii,largindu-le capacitatea de a cerceta si descoperi relatiile dintre fenomene,raspunde dorintei acestora de investigare,raspunde curiozitatii lor caracteristice si specifice varstei.
Frumusetea acestor locuri din Bucovina,frumuseti ce ne inspira o exprimam prin versurile unei poezii create de educatoare,poezia ,,Toamna in Bucovina''
Toamna in Bucovina

EducatoareHalip Viorica-Rodica,G.P.N.Nr.1 C-lung Moldovenesc,jud.Suceava

Rasare aur si arama
Peste fosnitoarea padure,
Si vantul tainic coboara
Podoaba sa i-o fure.

Miroase-a jilav muschi
Si-a cetina de brad,
Si frunze tremurande
Tot randuri,randuri cad.

Tasneste-o caprioara
Prin fosnitor covor;
S-opreste-apoi si soarbe
Cu sete din izvor

E limpede izvorul
Si rece inserarea;
Spre satul cel din vale
Brumata e cararea.

Ciobanu-ndreapta turma
Spre-nfriguratul sat;
Rasuna lin talanga
Si-afara s-a –nnoptat.

Rasare mandra luna
Varsand argint curat;
Si licarinde stele
Pe cer s-au adunat.

Se joaca focul vesel
In vatra cea strabuna
Pe geam se uita ingeri,
E vis si voie buna.

Din hornul casei varuite
Iese fumul voiniceste dansand,
Si-adoarme pruncul bland
Cu mama-n suflet si-n gand.
vr1964
 
Mesaje: 1
Membru din: 17 Oct 2010, 15:29

Re: Familia şi dascălii - prezentare GPN nr. 1 C-lung Mold.

Mesajde rofi3 » 15 Noi 2010, 22:08

Ce ati dorit sa postati aici ? Va rog sa realizati un material de tip prezentare sau document Word si sa-l postati pe site-ul www.didactic.ro si nu pe forum.
rofi3
Site Admin
 
Mesaje: 1176
Membru din: 18 Dec 2008, 20:16


Înapoi la Activitati scolare

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

cron