Concurs National- Calator prin anotimpuri Editia a-II-a

Forum dedicat colegilor care propun proiecte sau concursuri pe didactic.ro
Reguli forum
Publicati aici numai proiecte pe care le doriti publice si pentru care doriti sa antrenati colegii din tara. Se pot adauga lucrari, imagini, etc. Puteti publica si concursuri la care doriti sa se adauge materiale si comentarii. Atentie! Un concurs sau un proiect are UN SINGUR TOPIC!

Concurs National- Calator prin anotimpuri Editia a-II-a

Mesajde dana6 » 06 Ian 2014, 18:54

ŞCOALA GIMNAZIALĂ INSPECTORATUL JUDEŢEAN
“II MIRONESCU TAZLAU “ NEAMT
ECHIPA DE PROIECT
COORDONATORI:
DIR. CEZAR TUCU
PROF.ÎNV.PRIMAR – MANOLACHI DANIELA
PROF.ÎNV.PRIMAR - ASĂNDULESEI MARIA- SIMONACOLABORATORI:
PROF.ÎNV.PRIMAR. IONESCU CARMEN
ÎNV. GAVRIL MIHAELA
ÎNV. DOGARIU FLORINELA
PROF.ÎNV.PRIMAR. HÂRLEA DUMITRU
PROF.ÎNV.PRIMAR. FLOREAN SEPTIMIU
PROF.ÎNV.PRIMAR. MINCIU ELENA
PROF.INV.PRESCOLAR. PETRUT DANIELA
EDUCATOARE VADANA DANIELA
PROF.INV.PRESCOLAR PURCARU CARMEN
BIBLIOTECAR HARLEA LILIANA
SECRETAR –SOROCEANU ANISOARA

,Avem nevoie de o şansă ca să putem demonstra de ce suntem capabili!” Pornind de la această idee ne-am gândit să iniţiem o nouă provocare pentru elevii din clasele primare, derulând acest concurs, prin care micii şcolari să-şi dovedească creativitatea şi originalitatea, prin elaborarea unor creaţii literare (compuneri şi poezii) şi plastic despre anotimpul preferat. Natura, prin caracterul său viu şi dinamic, trezeşte interesul copiilor, iar sub îndrumarea profesorului, activităţile desfăşurate îi înarmează pe copii cu informaţii diverse, lărgindu-le capacitatea de-a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre fenomene, le răspunde dorinţei de investigare, răspunde curiozităţii lor caracteristice şi specifice vârstei. Pentru a veni în întâmpinarea acestora ,concursul national de creaţie “Călător prin anotimpuri” prezintă un accentuat caracter practic. În cadrul concursului, creaţiile literare, compoziţiile plastice şi lucrările practice sunt rodul imaginaţiei, creativităţii, fanteziei, simţului estetic, toate acestea fiind menite să îndeplinească nu numai un rol utilitar, dar mai ales să satisfacă nevoia de frumos. De-a lungul timpului, cu toţii am observat defilarea celor patru anotimpuri ale anului, care fiecare are un farmec aparte. Fiecare an aduce, fiica cea mai tânără şi mai frumoasă”, ,,fiica cea mai strălucitoare, care produce aurul holdelor”, ,,fiica belşugului şi bogăţiei, cu rochie din frunze ruginii” şi,fiica înveşmântată în mantie albă, cu steluţe argintii”. Splendoarea fiecăruia pune stăpânire pe noi, ne lasă în sufletul nostru un strop din strălucirea sa.
De aceea, haideţi să aşternem pe hârtie frumuseţile anotimpului îndrăgit.


SCOP:
• Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin realizarea unor lucrări literare şi plastice originale, având cate unul din cele patru anotimpuri.
OBIECTIVE:
• Descoperirea de către elevi a diverselor forme de artă;
• Dezvoltarea libertăţii de exprimare literară şi artistico-plastică a copiilor;
• Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi inter-relaţionare între copii, între copii şi adulţi;
• Stimularea elevilor prin organizarea de expoziţii;
• Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;
GRUP ŢINTĂ:
• preşcolarii şi elevii claselor primare din tara;
• cadrele didactice din scolile partenere.
RESURSE
a) UMANE
• responsabili de proiect;
• elevi din ciclul primar
• cadre didactice;
• membri ai comunităţii.
b) MATERIALE :
• materiale de lucru: guaşe, tempera, hârtie glasată, hârtie creponată, carton colorat, fire, materiale textile, materiale din natură etc;
• calculator, aparat foto, pliante, diplome;
• spaţii şcolare amenajate pentru expoziţii.
c) INFORMAŢIONALE :
• proiectul scris;
• evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
• portofoliul proiectului;
• site-uri pe internet;
• diplome.
INSTITUŢII IMPLICATE
• Inspectoratul Scolar Judetean Neamt
• Casa Corpului Didactic Neamt
• Biblioteca Comunala Tazlau
• Primaria Comunei Tazlau
• Scoala Gimnaziala “I.I. Mironescu” Tazlau
TIPUL PROIECTULUI: naţional
TERMENUL DE DERULARE : decembrie 2013 –mai 2014
SECŢIUNI:
• Creaţie literară destinată elevilor din clasele II-IV
• Creaţie plastică-desen, pictură, colaj la alegere (destinată preşcolarilor şi elevilor din clasele CP-IV)
REGULAMENTUL CONCURSULUI:
• Concursul se adresează preşcolarilor, elevilor din clasele I-IV şi cadrelor didactice de la şcolile din ţară.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
• Popularizarea proiectului - decembrie 2013
• Înscrierea la concurs a unităţilor participante şi încheierea de parteneriate 01.I – 31.I.2014
• Trimiterea lucrărilor; 01.II – 28.II. 2014
• Organizarea expoziţiei cu lucrările primite 01.III. -15.III. 2014
• Jurizarea lucrărilor realizate de copii 15.III -20.III .2014
• Trimiterea diplomelor. 20.III -30.IV.2014
CREAŢIILE :
• vor respecta următoarele cerinţe de redactare:
• cerinţele de elaborare ale unei compuneri/ poezii, şi de încadrare în pagină. în care să prezinte anotimpul preferat;
• redactarea pe o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, format Portrait, alinirea- justified, margini pagină- 1.5 cm, obligatoriu cu semene diacritice, sau scriere de mâna.
• Sub titlul creaţiei literare, se vor preciza datele de identificare ale elevului (nume, clasă, şcoală) şi numele cadrului didactic îndrumător.
Creaţiile plastice
• vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere semnificand unul dintre cele patru anotimpuri, pe hârtie A4, iar pe verso, în partea dreaptă jos, se va dactilografia ( TNR,10, spatiere 1,0), numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.
• Lucrările vor fi trimise prin poştă, respectând termenul dat, într-un plic A4, la următoarea adresă:
Prof. înv.primar MANOLACHI DANIELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “I.I.MIRONESCU”TAZLĂU
LOCALITATEA TAZLĂU
STR. ŞTEFAN CEL MARE
NR.186
JUD. NEAMŢ
COD 617460
Vor fi descalificate lucrările:
• care nu sunt însoţite de fişa de înscriere;
• care nu respecta tema propusa;
• lucrarile copiate;
• în care se observă intervenţia adulţilor.
• Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe clase, urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru elevi.
• Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului.
• Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi diplome şi adeverinţe de participare.
• Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.
• Diplomele se vor trimite în perioada 20.III -30.IV.2014
• Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrari pe sectiune. În plicul cu lucrările elevilor se va pune un plic A4 autoadresat şi timbrat cu timbru de 3 lei (necesar pentru expedierea diplomelor), acordul de parteneriat (Anexa 2), în două exemplare, completate şi ştampilate de către unitatea dumneavoastră şcolară. Precizăm că un exemplar din acordul de parteneriat va fi returnat împreună cu diplomele.
• Taxa de participare : 2 lei /lucrare pentru fiecare elev participant. Aceasta poate fi trimisa in plic odata cu lucrarile .
• Orice informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon sau adresele de-mail:
simonaasandulesei@yahoo.com
dana6daniela@yahoo.com
0743068019 –prof.înv.primar Asăndulesei Simona
0749328628 -prof.inv.primar Manolachi Daniela
ECHIPA DE JURIZARE
 Profesor, Cezar Ţucu -Preşedinte
 Prof.înv.primar, Manolachi Daniela –coordonator
 Prof. înv.primar, Asăndulesei Simona –coordonator
 Profesor, – Arte plastice
 Profesor, Raţă Daniela – Limba şi literatura română
 Profesor Ceauşu Tamara – Consilier educativ
 Prof.înv.primar Florean Septimiu – membru
 Bibliotecar Harlea Liliana -membruEVALUARE
• Expoziţii cu lucrările premiate in cadrul bibliotecii, la CCD, în şcoală, la Primărie;
• Portofolii cu creaţii literare;
• Fotografii din perioada derulării activităţilor;
• Diplome;
• Portofoliul proiectulului.

DISEMINARE
• Prezentarea proiectului la nivelul cercului pedagogic
• Mediatizarea proiectului în mass-media, reviste, simpozioane

ANEXA 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAŢIONAL
“ CĂLĂTOR PRIN ANOTIMPURI”
ETAPA a II -a
Unitatea şcolară
______________________________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cadrul didactic participant
______________________________________________________________________________
Specialitatea : __________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele)
______________________________________________________________________________
E-mail cadru didactic: ___________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Creaţie plastică Creaţie literară
compunere versuri


Semnătura,
ANEXA 2
ŞCOALA GIMNAZIALA “I.I.MIRONESCU” ŞCOALA.....................
Loc. TAZLĂU – Jud. NEAMŢ ................................
NR……… din……………….. NR…… din…………

Director, Director,
Prof. ŢUCU CEZAR ………………………

L. S. ………………………. L. S. ……………

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL CONCURSULUI NAŢIONAL
« CĂLĂTOR PRIN ANOTIMPURI »
EDIŢIA a II-a
- DECEMBRIE 2013 – MARTIE 2014 -
1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALA“I.I.MIRONESCU”, loc. TAZLĂU ,jud.NEAMŢ, reprezentată prin Director- prof. Ţucu Cezar, respectiv prof. înv. primar Manolachi Daniela , prof. inv.primar Asandulesei Simona în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA ..............................................................................................................................
reprezentată prin Director …………………………….………………, respectiv înv./inst./prof. ……………………………………………………………………………………… în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul naţional “Călător prin anotimpuri”
3. Grup ţintă: şcolarii claselor I – IV din ţară.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la expoziţiile finale;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului: Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada anului şcolar 2013 – 2014.
Fişiere ataşate
concurs 2014.doc
(1007 KiB) Descărcat de 64 ori
dana6
 
Mesaje: 18
Membru din: 09 Apr 2006, 17:15

Înapoi la Concursul(proiectul) meu

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

cron