CONCURS DATINI, ŞI TRADIŢII CRESTINE

CONCURS DATINI, ŞI TRADIŢII CRESTINE

Mesajde laurentziu_roshu » 27 Mar 2019, 19:24

Școala Gimnazială nr. 12 B.P.Hasdeu Constanta organizeaza proiectul - concurs
DATINI,OBICEIURI ŞI TRADIŢII DIN FILONUL CREDINŢEI POPULARE (PAŞTELE ŞI CRĂCIUNUL)
CAER 2019 (domeniul cultural-artistic,folclor, tradiți, obiceiuri, poziția 835,Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019) ediţia a IX- a


 Coordonatori de proiect:
Prof. Hugeanu Gabriela –Roxana,tel.0726272437; email:hugeanugabriela@gmail.com Prof.Nacea Alina-Elena,tel.0721237461; email: naceaalina@yahoo.com.
Inițiator şi partener:
Şcoala Gimnazială Nr.11 ,,Dr. C-tin Angelescu” Constanţa
Prof.Mastacan Paraschiva,tel:0724236101;e-mail:vali.mastacan@yahoo.com
 Alți parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean –implicat prin specialiştii numiţi în comisiile de jurizare si prin activitatea de monitorizare;Muzeul de Artă Populară Constanţa – implicat prin specialiştii delegaţi în comisiile de jurizare;Asociația de părinți ,,Iulia Hasdeu” Constanța, Ziarele ,,Amprenta” şi “Observator” care au popularizat manifesarea prin articole de presă;Radio Constanţa şi TV Neptun, care au facut emisiuni pe aceasta tema;
 Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri (concurs și simpozion);
 Descrierea proiectului prin obiective:
Scopul proiectului,constă în dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea şi perpetuarea obiceiurilor tradiţionale româneşti legate de marile sărbători.
 Obiective specifice proiectului:
• Adoptarea unor criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor culturale tradiţionale.
• Formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase, de cultură şi civilizaţie tradiţională românească sau din țările participante.
• Dezvoltarea abilităţilor de proiectare şi de realizare în echipă a unei activităţi educative
• Dezvoltarea competenţelor sociale şi manageriale.
• Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare.
• Extinderea colaborării cu alte unităţi şcolare din judeţ şi din ţară, din alte țări, precum şi cu alţi factori educaţionali.
• Dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare ale elevilor;
 Durata proiectului: Anul şcolar 2018-2019 şi 2019-2010 (martie 2019 - februarie 2020).
-faza pe judeţ a concursului 13 aprilie 2019 - Paştele; 7 decembrie 2019 – Crăciunul;
-faza regională a concursului 15-24 mai 2019 - Paştele ; 20-24 ianuarie 2020- Crăciunul;
- SIMPOZIONUL - 16 noiembrie 2019;
-activităţi de diseminare a proiectului – pe toată durata derulării proiectului şi după implementarea acestuia;
 Grupul țintă: elevi ai claselor CP-VIII şi IX-XII ; cadrele didactice interesate de păstrarea tradiţiilor strămoşeşti; indirecţi:părinţi, comunitatea.

 Regulamentul de participare: fiecare județ va trimite, primele 20 de lucrări selecționate, de la fiecare secțiune, la școala organizatoare: Școala Gimnazială nr.12 ,,B.P.Hasdeu” Constanța. Celelalte criterii sunt enunțate la fiecare secțiune.În plicul cu lucrări va exista protocolul de colaborare în două exemplare( câte unul pentru fiecare unitate de învățământ).
 Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: Concurs de ouă încondeiate (două secţiuni: elevii claselor IV -VIII şi IX-XII); două tehnici: încondeiate cu ceară şi vopsite în culori naturale;
Organizatorul din fiecare judeţ, va desfăşura faza județeană de Paşti, ȋn aceeaşi zi(13 aprilie 2019) şi ȋn acelaşi interval orar10,00 - 13,00. Activitatea demonstrativă se va filma şi se va trimite ȋn flux real, prin streaming.Organizatorul /coordonatorii din Constanța, vor viziona activitățile demonstrative ale participanților din toată țara, ȋn cadrul derulării fazei județene.La faza județeană pot participa 2 elevi / cadru didactic.
Ghid pentru live streaming
De ce vor avea nevoie participanții:
1. Cont de Youtube cu care se poate face live streaming. Această opțiune trebuie activată din contul de Youtube.
2. Un PC/laptop sau telefon cu microfon şi cameră video, pentru a putea să faca live streaming.
3. Conexiune permanentă la internet.
Dupa ce ȋşi setează live stream-ul, participanții trimit link-ul live-ului către organizatorii concursului, ȋn aceeaşi zi a concursului - 13 aprilie 2019, ȋn intervalul orar 10-11, deoarece acest link există atâta timp cât se face live.

Primele 20 lucrări de la fiecare secţiune se trimit prin poştă, la Constanţa, pe adresa Şcoala Gimnazială Nr.12 ,,B.P.Hasdeu” Constanţa,( Str. B.P. Hasdeu, Nr.98, cod 900388, Constanța), până la data de 10 mai 2019.
Metode/ mijloace de realizare şi jurizare: elevii vor prezenta minim două ouă golite, încondeiate în tehnici tradiţionale (cu ceară sau vopsite în culori naturale). Ouăle vor fi prezentate în aranjamente adecvate (vase de lut, lemn sau piatră, având în vedere că este criteriu de evaluare), cu etichete completate cu datele de identificare ale participantului
/participanţilor.Un aranjament poate fi lucrat individual sau în echipă de maxim 2 elevi.
Modalitatea de jurizare va tine cont de mijloacele tradiţionale de realizare.

 Activitatea nr. 2
CREATIE ARTISTICĂ: Titlul activităţii:
Pentru Paște - Patimile , Învierea, Înălţarea Domnului , Pogorârea Duhului Sfânt(Cincizecimea) în inima mea; ,(trei secţiuni: elevii claselor CP-IV; V-VIII; IX-XII).
Pentru Crăciun: Naşterea Domnului în suflet de copil/tânăr ,(trei secţiuni: elevii claselor CP-IV; V-VIII; IX-XII).
Tipul activităţii:
Creații artistice: colaje, felicitări, creaţii plastice, fotografii (mărimea maximă a lucrărilor A4).
Lucrările pot surprinde orice sărbătoare din perioada postului Paștelui,până la Înălțare-Cincizecime, iar pentru Crăciun de la Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului până la Bobotează.
Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnici la alegere, folosind materiale diverse, din natură sau sintetice, încadrându-se în temă.
La faza județeană pot participa 2 elevi / cadru didactic.

Modalităţi de jurizare:
Se punctează originalitatea, acurateţea lucrării, tehnicile utilizate/variate şi respectarea temei. Nu se acceptă intervenţia adulţilor. Lucrările la care se observă această intervenţie, vor fi descalificate.
Lucrările pentru faza regională se vor trimite prin poştă, pe adresa Şcolii Gimnaziale Nr.12 ,,B.P.Hasdeu” Constanţa,( Str. B.P. Hasdeu, Nr.98, cod 900388, Constanța).
 Activitatea nr: 3
Pentru Crăciun- Şezătoarea tradiţională la lumina bradului, scenetă, moment artistic (activitate demonstrativă- filmată CD sau streaming)-secțiune adresată elevilor, două secţiuni: elevii claselor IV -VIII şi IX-XII;
Pentru Paște- Obiceiuri şi legende , Şezătoarea tradiţională, Prohod,moment artistic; ÎNVIEREA/ obiceiuri secifice-legende (activitate demonstrativă- filmată CD sau streaming), secțiune adresată elevilor, două secţiuni: elevii claselor IV -VIII şi IX-XII.
Regulament: Interpretările muzicale ( artistice) vor fi înregistrate atât audio cât şi video pe CD sau streaming şi trimise, pe adresa de email a coordonatorilor, alături de fişa de participare. Se va urmari cu precădere: respectarea temei, originalitatea,decorul, mişcarea scenică, mesajul. încadrarea în timp-minim30 min-max.50 min, interpretarea,costume,obiectele lucrate pentru împodobirea bradului,acurateţea lucrărilor, păstrarea elementelor de tradiţie autentică.
La faza județeană, un cadru didactic poate participa cu maxim 2 momente artistice filmate.
 Activitatea nr. 4.
Decoraţiuni specifice sărbătorilor tradiţionale;(aranjamente masă/brad/ouă, coroniţe pentru uşă), secțiune adresată elevilor - trei secţiuni: elevii claselor CP-IV; V-VIII; IX-XII)..
Regulament: Lucrările se vor realiza în tehnici de lucru la alegerea cadrului didactic/elevului, cu materiale din natură sau sintetice, punctându-se originalitatea şi creativitatea copiilor, modul de îmbinare a elementelor şi funcţionalitatea produsului finit.Etapele de lucru, cu explicații şi modalitate de executare, se vor filma şi vor fi trimise pe adresa coordonatorilor.
La faza județeană pot participa 2 elevi / cadru didactic.
Lucrările pentru faza regională se vor trimite prin poştă pe adresa Şcolii Gimnaziale Nr.12 ,,B.P.Hasdeu” Constanţa,( Str. B.P. Hasdeu, Nr.98, cod 900388, Constanța).
 Activitatea nr. 5
SIMPOZION -ediția a VII-a, Natura- premisă a interdisciplinarității(doar pentru cadre didactice)
Argument-Abordarea naturii din perspectiva interdisciplinară, prin realizarea unei conexiuni permanente între educație și mediul înconjurător, prin încurajarea atitudinii pozitive a membrilor comunităţii locale pentru un mediu curat şi sănătos şi încurajarea cadrelor didactice de a desfăşura diferite tipuri de activități ce îmbină modernismul cu
tradiţionalismul şi utilizarea diferitelor tipuri de metode de predare-învăţare-evaluare reprezintă dezideratul educaţiei contemporane.
Scop-Evidenţierea unor activități şi strategii didactice care să ilustreze abordarea naturii din perspectiva interdisciplinară/transdisciplinară, atât în viziunea cadrului didactic, cât și a celorlalţi participanţi activi ai procesului instructiv- educativ-elevi, părinţi, reprezentanţi ai administraţiei publice locale.
Impact-Prezentarea de către participanţii direcţi/indirecţi a exemplelor profesionale personale privind dezvoltarea conceptului de abordare a naturii la nivel integrat, interdisciplinar, de evidenţiere a modului de lucru cu elevii,a metodologiei utilizate.
SECŢIUNI
Secțiunea I-COMUNICǍRI ŞTIINȚIFICE CADRE DIDACTICE/CERCETĂTORI
1. Tradiţiile locale- surse de inspiraţie în activitatea didactică
2. Metode interactive de predare- învăţare- evaluare
3. Formarea la elevi a competenţelor cheie din perspectiva educației pentru mediu
4. Natura prin simboluri literare şi creştine
5. Natura şi formele ei perfecte (analiză geometrică şi axiologică)
REGULAMENT SECȚIUNIUNEA I- ediţia a VII-a
Tehnoredactarea va respecta criteriile organizatorilor:
• Denumire document-nume.prenume.doc
• Orientare hârtie: portret
• Dimensiune hârtie: A4
• Margini: 2cm-sus/jos/stânga/dreapta
• Spaţiere paragraf: 1 rând
• Alinierea textului: stânga-dreapta
• Titlul : majuscule, font-Times New Roman 12 Bold, centrat
• Autorul/autorii şi instituţia de provenienţă : la două rânduri sub titlu, aliniat centrat, font-Times New Roman 12 Bold Italic
• Conţinutul lucrării : Times New Roman 12
• Paginile nu se vor numerota
• Bibliografia: consemnată la sfârşitul lucrării (nume autor, anul publicării, titlul lucrării, editura, localitatea)
• Fără antet/note de subsol în textul lucrării
• Textul articolului este scris cu diacritice
ATENTIE!
Articolele care nu respectă condiţiile de redactare ale organizatorilor nu vor fi jurizate/ incluse în volumul electronic al simpozionului;
Număr de pagini admise : 3 - 6 pagini, inclusiv bibliografia/anexele;
Un autor poate să participe doar cu un articol, care nu a mai fost prezentat ȋn cadrul altui simpozion;
Taxă de participare - 20 ron/ cadru didactic.
Participanții vor vira contravaloarea taxei de participare, ȋn contul Asociației de părinți ,,Iulia Hasdeu” Constanța, deschis la Banca Transilvania, cont:RO31BTRLRONCRT0215549201, CUI 22648659.

 Modalitatea de înscriere

ANEXA 1: Fiecare lucrare expediată va fi însoţită de o etichetă cu următoarea structură:
Numele elevului/ei
Prenumele elevului/ei
Clasa
Şcoala
Cadru didactic coordonator
Adresa cadrului didactic
Telefon/ E-mail
Titlul lucrării
Secţiunea din concurs la care se înscrie


*ANEXA 2: Coordonatorul pe unitatea de învăţământ/judeţ, va expedia şi ȋn format electronic, pe adresa coordonatorului, Fişa de participare, pentru toate lucrările trimise.

* Fişă de participare

Instituţia:...............................
Adresa: ..................................................
Tel. / Fax: .................................
FIŞA DE PARTICIPARE
la Concursul regional
DATINI, OBICEIURI ŞI TRADIŢII DIN FILONUL CREDINŢEI POPULARE
(PAŞTELE ŞI CRĂCIUNUL)
Ediţia a IX-a
Nr. crt Numele şi prenumele elevului/ cadru didactic Clasa
(pentru elevi) Titlul lucrării Secţiunea Coordonator Adresa coordonatorului

Director, Coordonator pe şcoală,

* Lucrările nu se returnează după concurs.

ANEXA 3
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION
Parte integrantă a Proiectului educativ Datini, obiceiuri şi tradiţii din filonul credinţei populare
,, Natura- premisă a interdisciplinarității”
Editia a VII-a
16 noiembrie 2019

PROFESOR:
NUMELE ŞI PRENUMELE ..............................................................................................

ADRESA(profesor)……………………………………………………................................
................................................................................................................................................

TELEFON………..................................................................................................................

E-MAIL ...............................................................................................................................

INSTITUŢIA .....................................................................................................................

LOCALITATEA ...................................................... JUDEŢUL .........................................

TITLUL LUCRĂRII .................................................................................................................. …………………

SECŢIUNEA.......................................................................................................................

PARTICIPAREA: DIRECTĂ INDIRECTĂ


MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII(încercuiţi): flip-chart, calculator, videoproiector, CD-player, televizor


Data Semnătura
…………………… …………………………

*ANEXA 4:
Avem rugămintea să ne expediaţi în format electronic răspunsul la chestionarul de
feed-back ataşat.

DATINI, OBICEIURI ŞI TRADIŢII DIN FILONUL CREDINŢEI POPULARE
(PAŞTELE ŞI CRĂCIUNUL)
CHESTIONAR

1. CONSIDERAŢI CĂ ESTE IMPORTANT SĂ NE PĂSTRĂM TRADIŢIILE ? DE CE ?.................................................................................................................................
2. CU CE V-A ÎMBOGĂŢIT ACEAST CONCURS?.. Dar această ediție ?
………………………………………………………………………………………………
3. CE ANUME VĂ DISPLACE/ VĂ NEMULŢUMEŞTE LA ACEST CONCURS?...........................................................................................................................

4.GÂNDURI CĂTRE ORGANIZATORI
5. Dacă doriţi, lăsaţi date personale
………………………………………………………………………………………………

Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră,
Şcoala Gimnazială Nr.12 „B.P.Hasdeu” Constanţa Reprezentant,
Reprezentant,
Director,
Prof. Oşca Adelina
Nr. 563 din 25.03.2019


Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile: Şcoala gimnazială nr. 12 „B.P.Hasdeu” Constanţa,reprezentată prin director prof.Oşca Adelina şi prof. Nacea Alina, prof.Hugeanu Gabriela în calitate de coordonatori ai Concursului Datini, obiceiuri şi tradiţii din filonul credinţei populare (PAŞTELE ŞI CRĂCIUNUL)- ediţia a IX-a, CAER 2019 – Nr.835(Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019); Secţiunea: Cultural artistic-folclor, tradiţii, obiceiuri

şi
...............(numele instituţiei partenere)............, reprezentată prin ..........(numele persoanei).....
Preambul
• Recunoscând importanţa dezvoltării interesului elevilor pentru valorificarea şi perpetuarea obiceiurilor tradiţionale, a adoptării unor criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor culturale tradiţionale, precum şi a dezvoltării competenţelor sociale şi manageriale,
cele două părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în domeniul CULTURAL- ARTISTIC
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe următoarele direcţii:
1. Derularea de activitaţi specifice Sărbătorilor Pascale;
2. Derularea de activităţi specifice Sărbatorilor de Crăciun;
3. Derularea de activitati specifice SIMPOZIONULUI ”Natura-premisa a interdisciplinaritatii-ediția a VII-a;
4.Furnizarea de informaţii şi date pentru buna desfăşurare a concursului.
Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării
Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă:
1. Dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea şi perpetuarea obiceiurilor tradiţionale româneşti legate de sărbătoarea Învierii Domnului.
2. Dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea şi perpetuarea obiceiurilor tradiţionale româneşti legate de sărbătoarea Naşterii Domnului.
3. Dezvoltarea comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase, de cultură şi civilizaţie tradiţională.
4. Dezvoltarea interesului cadrelor didactice si al elevilor pentru sectiunile Simpozionului.
5. Dezvoltarea competenţelor sociale şi manageriale.
Art.3 Rolul părţilor
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1. Să alcătuiască şi să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere/participante;
2. Să asigure buna desfăşurare pentru secţiunile concursului;
3. Să asigure jurizarea lucrărilor;
4. Să trimită tuturor participanţilor diplomele;
5. Să mediatizeze rezultatele concursului.
B. Rolul instituţiei partenere:
Să redistribuie regulamentul concursului în şcolile participante;
Să organizeze faza judeţeană;
Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite
Să respecte condiţiile prevăzute în regulamentul concursului şi în protocolul de colaborare.
Art.4 Metodologia de lucru
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea la activităţile concursului şi la festivitatea de premiere;
2. Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului Protocol;
3. Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în Programele comune;
4. Mediatizarea acţiunilor comune;
5. Analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite;
6. Pentru buna derulare a Protocolului, părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna persoanele responsabile, care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice;
7. Semestrial/Anual, părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica noi probleme apărute în planul activităţii comune.


Art.5 Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
În condiţiile în care în termen de 30 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.
Art.6 Rezilierea protocolului
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol;
Art.7 Încetarea protocolului
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
b. Scopul contractului a fost atins;
c. Forţa majoră, dacă este invocată.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 4 săptămână/ săptămâni înainte de încetarea cooperării.
Art. 8 Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Protocolul are valabilitatea de un an, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru o nouă perioadă de un an, dacă niciuna din părţi nu notifică celeilalte părţi, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum şase luni înaintea expirării perioadei de valabilitate.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.
Încheiat ȋn Constanţa, astăzi 25.03.2019, în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.
Instituţia iniţiatoare,
Şcoala Gimnazială Nr. 12 Instituţia parteneră,
„B.P.Hasdeu” Constanţa Reprezentant,
Reprezentant,
Director,
Prof.Oşca Adelina
laurentziu_roshu
 
Mesaje: 360
Membru din: 25 Apr 2006, 10:31

Înapoi la Filosofie, Religie

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

cron