Chestionar profesori educatie fizica- liceu

Discutii despre noua programa, avand in vedere noul plan de invatamant

Chestionar profesori educatie fizica- liceu

Mesajde AurelianC76 » 19 Noi 2007, 00:25

Daca sunt profesori interesati de cresterea eficientei activitatilor sportive si schimbarii atitudinii elevilor pentru orele de sport, sa raspunda acestui chestionar.
Va multumesc!
ANEXA 1 pentru profesori
CHESTIONAR DE OPINIE

Prin prezentul chestionar doresc să cunosc opiniile Dvs. privind predarea conţinuturilor cu specific din activitatea de turism în lecţiile de educaţie fizică la clasele de profil turism si protectia mediului.
Chestionarul este anonim şi benevol.
Vă rog să citiţi cu atenţie întrebările şi să răspundeţi sincer şi obiectiv la întrebările de mai jos, completându-l după caz: fie barând cu „X” căsuţa variantei de răspuns alese, fie înscriind cifre de clasament, acolo unde se cere acest lucru, fie completând spaţiile libere destinate răspunsurilor în formulare proprie.

Gradul didactic…….…specializarea……….……….……vechimea….….... vârsta……….sex M / F
1. Programele actuale satisfac opţiunile şi nevoile elevilor pentru formarea profesională şi integrarea socioprofesională.
DA→□ NU→□ PARŢIAL→□ NU ŞTIU→□
2. Există în unitatea dumneavoastră de învăţământ o programă analitică pentru desfăşurarea activităţilor de turism sau protecţia mediului care să adapteze conţinuturile programei actuale sau să propună conţinuturi noi specifice profilului tehnologic cu specializarea turism sau protecţia mediului?
DA→□ NU→□
3. Ce conţinuturi ar trebui să cuprindă aceasta? A) orientare turistică □ B) turism sportiv □
C) deprinderi/priceperi cu aplicabilitate în activitatea de turism şi protecţia mediului □ D) Fondul
de calităţi motrice specifice □ altele……………………………………………………………..
4. Consideraţi că activităţile şi conţinuturile specifice turismului şi protecţiei mediului trebuie să fie prioritare în şcoală, ţinând cont de amploarea fenomenului turistic si de protecţie a mediului la nivel european?
DA→□ NU→□ NU ŞTIU→□
5. Dacă da, care sunt dificultăţile majore în predarea şi organizarea acestor activităţi şi conţinuturi?
A) lipsa unei programe analitice □ B) baza materială precară □ C) lipsa fondurilor □
D) dezinteres şi motivaţia scăzută a elevilor□ E) alte cauze □………………………..………..
6. Când trebuie realizate aceste activităţi? A) în lecţiile de educaţie fizică pe tot parcursul anului □ B) în activităţile extraşcolare□ C) în vacanţe □ D) în orele de CDS □ E) în toate cele de mai sus □
7. Dacă lipsa unei programe speciale pentru clasele liceale cu profil turism sau protecţia mediului este principala dificultate în organizarea activităţilor de turism şi protecţia mediului ce obiective principale credeţi că ar trebui să vizeze o astfel de programă. A) menţinerea şi dezvoltarea stării de sănătate □ B) dezvoltarea calităţilor motrice specifice □ C) predarea şi perfecţionarea deprinderilor cu aplicabilitate în sfera turismului şi protecţiei mediului □ D) adaptarea conţinuturilor din atletism , gimnastică, calităţi motrice, jocuri sportive la cerinţele practicării meseriei □ E) toate cele enumerate mai sus □ altele……………………
8. Putem influenţa prin predarea conţinuturilor din turism şi protecţia mediului eficienţa şi calitatea lecţiei de educaţie fizică, respectiv influenţarea pregătirii profesionale a elevilor şi atractivitatea lecţiilor.
DA→□ NU→□ NU ŞTIU→□
9. Care din următoarele mijloace vi se par cele mai potrivite?
A) activităţi în regim de autoorganizare şi autoconducere □ B) jocuri sportive în aer liber □ C) mijloace didactice moderne □ D) parcursuri şi trasee aplicative interesante □E) toate de mai sus □ altele………
Pag . 1
10. În opinia dumneavoastră ce calităţi fizice dezvoltă activităţile specifice turismului şi protecţiei mediului?A) viteză□ B) îndemânare□ C) rezistenţă□ D) forţă□ E) calităţi motrice combinate□ F) toate□
11.Ce deprinderi motrice învăţate, consolidate, perfecţionate în lecţiile de educaţie fizică îi sunt utile absolventului de liceu cu specializările mai sus menţionate pentru practicarea meseriei?
A) deprinderile de bază □ B) deprinderi aplicativ-utilitare □
C) deprinderi din jocurile sportive □ D) toate de mai sus□ E) altele□……………….
12. Care din soluţiile practico – metodice de mai jos se potrivesc cel mai bine pentru a atrage şi motiva elevii în scopul creşterii eficienţei lecţiei de educaţie fizică la clasele cu profil turism sau protecţia mediului.( clasament opţiuni: 1-14) a□ explicaţii ritmice şi exemplificări din sportul de performanţă sau din domeniul de calificare profesională b□ explicaţie – demonstraţie - exersare globală/analitică - corectarea greşelilor - forme de aplicare
c□ lucru pe grupe omogene şi de opţiune, participarea elevilor la evaluare şi conducerea momentelor lecţiei
d□ exerciţii cu grad mare de generalizare - să aibă valoare practică în sfera competenţelor profesionale
e□ implicarea elevilor in predarea conţinuturilor , corectarea greşelilor şi evaluarea rezultatelor
f□ evaluare ritmica şi autoevaluare, încurajarea elevilor prin prisma progresului realizat şi a calităţilor de voinţă
g□ stimularea elevilor prin notare pentru execuţii de excepţie, exemplu personal, atitudine, creativitate, originalitate si pentru crearea unor probe de control originale pentru conţinuturile opţionale parcurse
h□ pondere mai mare pentru exerciţii în aer liber şi activităţii de turism, ecologizare sau recreative
i□ trasee individuale de pregătire şi mentorat pe teme gen : întreţinere fizică, turism, ecologie, nutriţie, dezvoltare fizică şi activităţi recreative ; exersare în regim de autoorganizare; ÂŤ mişcarea în aer liber Âť, introducerea ÂŤ temelor pentru acasă Âťcu caracter practic şi teoretic
j□ criterii de evaluare bazate pe atitudine pozitiva, participare activa, motivaţie, creativitate, originalitate
k□ creşterea ponderii sistemelor de acţionare sub forma de întrecere: pe perechi, pe grupe,la nivelul întregii clase
l□ introducerea unor teme pentru dezvoltarea fizică şi modelare corporală, respectiv slăbire sau dezvoltare musculară folosind conţinuturi moderne din aerobic, fitness, culturism
m□ pondere mai mare în predarea şi exersarea traseelor şi parcursurilor aplicative care să utilizeze cât mai multe deprinderi şi calităţi fizice specifice domeniului de calificare profesională
n□ implicarea directă a profesorului în exerciţiile sub formă de joc sau jocurile bilaterale, în calitate de jucător ,etc.
13. Care ar trebui să fie ponderea lecţilor cu teme din activităţile turistice şi protecţia mediului în structura anului şcolar (35 săptămâni= 70 ore de educaţie fizică) A)70- 60%,49- 42 lecţii /an □ B) 50%, 35 lecţii /an □ C) 40% sau 28 lecţii/an □ D) 30% 21 lecţii /an □ E) 20% 14lecţi/an □ F)10% 7 lecţii / an□
14. Numiţi 4 calităţi/abilităţi/deprinderi necesare unui tehnician în turism sau protecţia mediului influenţate sau dezvoltate de domeniul educaţiei fizice şi sportului, în cadrul orelor de educaţie fizică…………………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
15. Care este opinia dumneavoastră în ceea ce priveşte evaluarea modelului absolventului de liceu cu specializările mai sus menţionate atunci când vine vorba de calităţi şi deprinderi motrice specifice domeniului de calificare profesională. Se vor folosi instrumente de evaluare:
A) comune cu celelalte specializări ptr pregătirea fizică generală □ B) create de profesor pentru specializarea respectivă ptr. pregătirea fizică specială – probe de psihomotricitate □ C) ambele de mai sus□
16. Conţinuturile specifice domeniului profesional vor fi: A) grupate în sisteme de lecţii specifice □
B) adaptate fiecărei teme proiectate şi exersate în 1-3 lecţii/ciclu de lecţii□ C) aplicate în activităţi practice în aer liber□ D) toate de mai sus □ altele…………………………………………………………………………
Pag. 2
Raspunsurile vor fi de genul 1 -a, 2- a, 3....
AurelianC76
 
Mesaje: 26
Membru din: 19 Noi 2007, 00:14

Înapoi la Programa scolara Educatie fizica

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator