Caut programa la religie ortodoxa cls I-II din 2001

Caut programa la religie ortodoxa cls I-II din 2001

Mesajde astera » 11 Oct 2006, 16:08

Am cautat pe site-ul edu.ro si am gasit o programa scolara (despre care se spune ca este in vigoare) la religie crestin-ortodoxa pt. cls. I-II aprobata prin Ordinul nr. 4769 din 25.10.1999.
Care este de fapt problema? La noi la scoala s-au primit gratuit niste manuale care nu corespund cu programa. Manualul este:
"Religie - cultul ortodox. Manual pentru clasa I" de Camelia Muha, Maria Orzetic, Elena Mocanu, Editura Sf. Mina, Iasi, 2005.
Manualul a fost aprobat prin Ordinul nr. 4177 din 02.07.2004 dupa o programa analitica aprobata prin Ordinul nr. 4404 din 17.09.2001 .
Deci unde este problema, la manual sau la programa? Daca manualul este bun, unde este programa din 2001?
astera
 
Mesaje: 2
Membru din: 11 Oct 2006, 15:10

Mesajde mirela44 » 17 Oct 2006, 11:46

Cred ca nu apare pe site. Atat de mult le-au modificat incat aproape nu mai stii ce sa aplici. Si, in plus, nu exista o buna organizare la nivel central. Imi pare rau sa o spun, dar habar nu am ce face inspectorul de specialitate din cadrul ministerului. era firesc sa transmita, de fiecare dată, inspectorilor din teritoriu orice modificare aparea. dar, de cele mai multe ori nici nu le cunoaşte. O spun, repet, cu tristete!
Programa din 2001 se aplica, de exemplu la noi chiar de atunci insa a venit de la Patriarhie, nu de la minister. are si ea unele lipsuri pentru că, la fel ca si la liceu, unele continuturi au fost mutate fara obiectivele de referinta aferente (de ex. clasa a IV-a, a VI-a: virtuti, pilde)
Nu prea stiu cum se procedeaza cu attach-urile (eu nu am reusit sa vad nici unul pana acum, asa ca o voi posta direct in raspuns. Sper sa fie de folos.
Cat priveste manualele de la "Sf. Mina", urmeaza programa; am impresia ca cineva dintre autori lucrează la CNC si deci este in tema cu ultimele modificari.

Iata programa pentru I-VIII


NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului la Religie – cultul ortodox pentru clasele I-VIII vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţia tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă asupra proprie-i persoane.
Structura întregului curriculum de Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie.
Prin demersul educaţional din cadrul orelor de Religie, Biserica vine în ajutorul societăţii în ansamblu, promovând dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni, toate acestea constituind principiile de bază ale credinţei creştine.
Prezenta programă conţine: obiective cadru, obiective de referinţă şi exemple de învăţare, conţinuturi, anexe. Conţinuturile sunt structurate astfel încât, la fiecare ciclu de învăţare, există şase domenii. Unele dintre acestea rămân domenii de studiu pe tot parcursul învăţământului obligatoriu (Noţiuni de catehism, Noţiuni de morală creştină, Noţiuni de liturgică), iar altele există pe parcursul unui singur ciclu de învăţământ (Vechiul testament, Noul Testament, Slujire şi misiune, Spiritualitate şi misiune, Istoria bisericească universală şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române).
Organizarea conţinuturilor asigură posibilitatea elevilor de a progresa gradual în cunoaşterea diferitelor domenii.
Dacă unele titluri sau conţinuturi pot părea uşor exagerate în raport cu vârsta elevilor, trebuie să ţinem seama că prezenta programă este un document şcolar destinat în primul rând profesorilor, la îndemâna cărora stau modalităţi variate de abordare a lecţiilor în vederea realizării obiectivelor propuse.
Fiecare domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât, la sfârşitul ciclului gimnazial, elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate, urmând să fie un credincios implicat activ în Biserică şi societate.

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri

Clasa I

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:
1.1. .Să afle de existenţa lui Dumnezeu
1.2. să identifice pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- observarea şi contemplarea lumii înconjurătoare sub aspectul frumuseţe, perfecţiune, măreţie;
- dialog pe tema existenţei lui Dumnezeu;
- observarea şi comentarea unor imagini cu conţinut religios;
- memorarea unor texte religioase;
- povestirea unor texte religioase audiate şi citite;
- audierea unor casete despre Naşterea Domnului;
- prezentarea icoanei Domnului Iisus Hristos.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:
2.1 Să utilizeze în mod corect termenii învăţaţi.
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- dialog pentru antrenarea elevilor în folosirea termenilor nou învăţaţi;
- observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios;
- exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi;
- memorarea unor texte religioase.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:
3.1. să conştientizeze că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor
3.2. să înţeleagă că prin Biblie Dumnezeu se adresează oamenilor
3.3. să participe la manifestările tradiţionale creştine
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- descrierea unei biserici cunoscute;
- exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini date;
- folosirea mijloacelor audio-vizuale în scopul receptării Sfintei Liturghii şi a mesajului evanghelic;
- identificarea, în imagini şi texte, a personajelor cărora le-a vorbit Dumnezeu;
- învăţarea de colinde şi cântece religioase;
- participarea la sărbătorile comunităţii creştine;
- organizarea de serbări şcolare
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:
4.1. să identifice principalele calităţi ale unui bun creştin
4.2. să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament creştin
4.3. să respecte regulile de comportament moral-religios în familie şi în clasă
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora;
- prezentarea icoanei sfinţilor;
- povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor;
- dialog despre regulile de comportament;
- studii de caz;
- organizarea de jocuri de rol.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:
5.1. să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi colegii
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- rezolvarea unor sarcini în comun;
- organizarea de serbări, jocuri, concursuri.

CONŢINUTURI
I. VECHIUL TESTAMENT:
1. Dumnezeu – Făcătorul cerului şi al pământului (Facerea lumii şi a omului)
2. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său
3. Greşeala primilor oameni
4. Cain şi Abel
5. Noe şi potopul

II. NOUL TESTAMENT:
1. Ioachim şi Ana: Sf. Fecioară Maria – Maica Domnului
2. Naşterea Mântuitorului – prilej de bucurie pentru toţi creştinii
3. Fuga în Egipt şi uciderea pruncilor
4. Copilăria lui Iisus. Iisus în templu

III. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ:
1. Iubirea de Dumnezeu
2. Iubirea aproapelui şi faptele bune
3. Faptele rele – încălcarea voii lui Dumnezeu

IV. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Despre semnul Sfintei Cruci
2. Rugăciunea în viaţa noastră: Tatăl nostru şi alte rugăciuni pentru copii
3. Colindele de Crăciun – laudă Naşterii lui Iisus
4. Cântarea de Sfintele Paşti: Hristos a înviat!

V. SLUJIRE ŞI MISIUNE:
1. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor
2. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor
3. Sfântul Stelian – prietenul copiilorClasa a II-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:
1.1. să numească câteva din lucrările lui Dumnezeu în lume
1.2. să înţeleagă că locul celor buni este în Rai, alături de Dumnezeu
1.3. să definească rugăciunea ca formă de manifestarea a dragostei faţă de Dumnezeu
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume;
- relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume;
- exerciţii de observare a naturii ocrotite de Dumnezeu;
- exerciţii de identificare a faptelor bune necesare pentru mântuire
- memorarea şi rostirea de rugăciuni;
- discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a modului în care trebuie să se realizeze aceasta;
- observarea de imagini cu tema „Rugăciunea”.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:
2.1. să explice înţelesul unor termeni religioşi învăţaţi
2.2. să utilizeze termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de identificare a termenilor religioşi în textele studiate;
- exerciţii de stabilirea sensului unor termeni religioşi învăţaţi, pe baza contextului în care sunt folosiţi;
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi;
- exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:
3.1. să înţeleagă modul în care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea Fiului Său
3.2. să povestească momente principale din viaţa Domnului Iisus Hristos
3.3. să afle care sunt slujbele bisericeşti cele mai importante
3.4. să participe la manifestările tradiţionale creştine
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a II-a, se recomandă următoarele activităţi:
- povestirea unor evenimente religioase pe baza audierii/lecturării acestora;
- exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase;
- exerciţii de recunoaştere a personajelor biblice din icoane, texte narative şi imagini biblice;
- redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului;
- exerciţii de identificare a slujbelor bisericeşti după diferite criterii: momentele zilei, evenimentele din viaţa omului;
- exemplificarea unor aspecte din slujbele bisericeşti cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale;
- învăţarea unor cântări religioase şi a unor colinde;
- participarea la sărbătorile comunităţii creştine.
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:
4.1. să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin;
4.2. să-şi formeze deprinderea de a se ruga
să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios
4.4. să identifice pe baza analizei relaţiei părinţi-copii, datoriile unora faţă de ceilalţi
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a II-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de autoevaluarea a comportamentului prin raportare la exemplele învăţate;
- exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu caracter moralizator;
- învăţarea unor rugăciuni;
- exersarea rugăciunii în comun;
- dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate;
- recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament moral;
- jocuri de rol pe tema relaţiei părinţi-copii;
- studiu de caz;
- explicarea poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:
5.1. să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a II-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare;
- studiu de caz.

CONŢINUTURI
I. NOŢIUNI DE CATEHISM:
1. Iubirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume;
2. Sfânta Biserică şi Sfânta Scriptură;
3. Sfintele slujbe – rugăciuni ale Bisericii;
4. Sfânta Liturghie – Hristos în mijlocul nostru.

II. VECHIUL TESTAMENT:
1. Avraam – model de credinţă în Dumnezeu
2. Isaac – copil ascultător
3. Iosif şi fraţii săi – urmările invidiei.

III. NOUL TESTAMENT:
1. Sfântul Ioan Botezătorul – viaţa sa
2. Sf. Ioan Botezătorul – vestitorul Mântuitorului Iisus Hristos
3. Botezul Domnului
4. Apostolii – prietenii Mântuitorului.

IV. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ:
1. Familia creştină – şcoală a iubirii
2. Iubirea părinţilor faţă de copii
3. Iubirea copiilor faţă de părinţi.

V. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Rugăciunea – izvor de iubire curată
2. Postul şi milostenia – semne ale iubirii creştine.

VI. SLUJIRE ŞI MISIUNE:
1. Sfântul Andrei – Apostolul românilor
2. Sfânta Filofteea – iubitoarea de semeni
3. Sfânta Parascheva – ocrotitoarea tinerilor
4. Sfântul Calinic de la Cernica – omul rugăciunii şi al faptelor bune.

CLASA a III-a


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a III-a, elevul va fi capabil
1.1. conştientizeze importanţa şi necesitatea primirii Sfintelor Taine în vederea mântuirii
1.2. să-L descrie pe Domnul Iisus Hristos ca mare învăţător al omenirii
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a III-a, se recomandă următoarele activităţi:
- participarea la slujbele Sfintelor Taine;
- exerciţii de dialog pe i temă dată;
- lecturarea unor texte biblice reprezentative;
- observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios;
- audierea Fericirilor.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:
2.1. să stabilească ideile principale ale unui text religios
2.2. să construiască texte scurte, oral şi scris, cu conţinut religios moral
2.3. să manifeste interes pentru lecturarea unor povestiri cu caracter religios
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a III-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios;
- exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual sau a unui plan de idei;
- exerciţii de memorare şi recitare.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:
3.1. să identifice un text din Sfânta Scriptură
3.3. să sesizeze rolul minunilor săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos
3.4. să conştientizeze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a III-a, se recomandă următoarele activităţi:
- utilizarea Sfintei Scripturi;
- vizitarea unor biserici;
- discutarea unor texte scripturistice cu privire la Biserică;
- exerciţii de dialog privind minunile;
- exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni;
- prezentarea calendarului creştin ortodox;
- observarea icoanelor unor sfinţi;
- vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:
4.1. să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi
4.2. să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje din Vechiul Testament
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a III-a, se recomandă următoarele activităţi:
- discutarea în grup a Decalogului şi a altor norme de comportament religios-moral;
- studiu de caz;
- lecturarea unor povestiri pe baza poruncilor divine;
- exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite de personaje biblice;
- vizionarea de filme cu subiect religios.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:
5.1. să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a III-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de argumentare/contraargumentare în soluţionarea unor situaţii problemă apărute în grup.

CONŢINUTURI

I. NOŢIUNI DE CATEHISM:
1. Sfintele Taine – lucrări ale lui Hristos în Biserică
2. Sfânta Taină a Botezului – intrarea în viaţa Bisericii
3. Sfânta Taină a Mirungerii – primirea darurilor Duhului Sfânt
4. Sfânta Taină a Împărtăşaniei – comuniunea cu Hristos
5. Sfânta Taină a Spovedaniei – Taina iertării păcatelor şi a împăcării.

II. VECHIUL TESTAMENT:
1. Moise – copilăria
2. Moise – de la libertate la robie
3. Saul şi David
4. Solomon.

III. NOUL TESTAMENT:
1. Predica de pe Munte. Tatăl nostru – model de rugăciune. Postul şi milostenia
2. Minunile Mântuitorului: Învierea fiicei lui Iair; Învierea tânărului din Nain; Înmulţirea pâinilor şi a peştilor.

IV. MORALĂ:
1. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu
2. Decalogul – datoriile faţă de aproapele
3. Marea poruncă a iubirii.

V. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Biserica. Părţi componente
2. Biserica. Obiecte de cult
3. Sfinţii - rugători către Dumnezeu pentru noi
4. Sărbătorile creştine – momente de bucurie sfântă.

VI. SLUJIRE ŞI MISIUNE:
1. Sfântul Ioan Valahul
2. Sfântul Dimitrie cel Nou
3. Sfântul Iosif de la Partoş
4. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

CLASA a IV-aOBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a IV-a, elevul va fi capabil:
1.1. să înţeleagă semnificaţia şi importanţa Simbolului de credinţă
1.2. să explice importanţa Tainelor (Preoţia, Cununia şi Maslul) în viaţa creştină
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de identificare a învăţăturilor din Crez
- exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez
- exerciţii de rostire a Crezului ca rugăciune
- alcătuirea de fişe de lucru
- exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în viaţa omului de la naştere până la moarte
- exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei
- participarea la slujbele Sfintelor Taine
- învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei elevul va fi capabil:
2.1. să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate
2.1. să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din temele studiate
- exerciţii de integrare a expresiilor noi învăţate în contexte diverse
- utilizarea dicţionarelor, glosarelor, listelor de termeni
- exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri
- alcătuirea de liste bibliografice cu texte religioase pentru copii
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei elevul va fi capabil:
3.1 să înţeleagă rolul Vechiului Testament în pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului
3.2. să-L descrie pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii
3.3. să afle de existenţa ierarhiei bisericeşti
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei se recomandă următoarele activităţi:
- realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din Vechiul Testament
- prezentarea principalelor profeţii mesianice
- folosirea mijloacelor audio - vizuale
- relatarea într-o succesiune logică a evenimentelor din viaţa Mântuitorului
- identificarea, cu ajutorul profesorului, a unor texte scripturistice pe tema dată
- identificarea pe hartă a localităţilor şi zonelor geografice legate de evenimentele învăţate
- exerciţii de comparare a veşmintelor diaconului, preotului şi episcopului
- folosirea de mijloace audio-vizuale care să prezinte atribuţiile fiecărei trepte din ierarhia bisericească

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei elevul va fi capabil:
4.1 să înţeleagă că prin practicarea virtuţilor se ajunge la mântuire
4.2. să conştientizeze faptul că păcatul reprezintă încălcarea voii lui Dumnezeu
4.3. să înţeleagă rolul sfinţilor în lume
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog pe tema dată
- discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios
- argumentarea biblică
- studiul de caz
- jocul de rol
- exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje biblice studiate şi din viaţa cotidiană
- lecturarea unor texte cu conţinut religios
- argumentarea biblică
- lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor
- încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic
- exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane
- vizite la mănăstiri, biserici
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei elevul va fi capabil:
5.1 să descrie şi să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii, pornind de la situaţii concrete
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei se recomandă următoarele activităţi
- exerciţii de identificare din vieţile sfinţilor a aspectelor care demonstrează dragostea lor faţă de semeni
- exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunii pentru semeni
- discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă

CONŢINUTURI

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
I. NOŢIUNI DE CATEHISM:
1. Sfânta Taină a Preoţiei – exemplu de iubire şi de slujire faţă de Dumnezeu
2. Cununia - Sfânta Taină a iubirii binecuvântate de Dumnezeu
3. Sfânta Taină a Maslului - tămăduire, iertare, înnoire
4. Simbolul Credinţei – esenţa învăţăturii creştine
5. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică. Mântuirea – scopul vieţii creştine.

II. VECHIUL TESTAMENT:
1. Profeţii. Rolul lor în perioada Vechiului Testament
2. Profetul Ilieş
3. Statornicia în credinţă – Profetul Daniel
4. Profeţii – vestitori ai venirii Mântuitorului.

III. NOUL TESTAMENT:
1. Intrarea Domnului în Ierusalim. Floriile
2. Patimile, Răstignirea, Moartea şi Îngroparea Domnului
3. Învierea Mântuitorului – arătările de după Înviere
4. Înălţarea la cer a Mântuitorului.

IV. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ:
1. Pildele Mântuitorului. Pilda Semănătorului
2. Pilda vameşului şi fariseului
3. Pilda talanţilor
4. Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr.

V. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Despre ierarhia bisericească, în general (treptele ierarhiei)ş
2. Sfânta Cruce – sensul ei spiritual.

VI. SLUJIRE ŞI MISIUNE:
1. Sfântul Arhidiacon Ştefan
2. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
3. Sfântul Grigorie Decapolitul.


CLASA a V-aOBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
1.1. să înţeleagă că Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor din dragoste faţă de ei
1.2. să desprindă atributele lui Dumnezeu din temele studiate
1.3. să conştientizeze faptul că Dumnezeu poate fi cunoscut din împrejurările concrete ale vieţii
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog pe tema Revelaţiei
- lecturarea şi interpretarea unor texte biblice corespunzătoare temei studiate
- observarea şi discutarea de imagini cu conţinut religios
- argumentarea biblică
- relatarea şi discutarea unor întâmplări pe această temă
- lecturarea unor texte biblice
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
2.1 să desprindă semnificaţia globală a unui text cu conţinut religios
2.2. să definească şi să utilizeze în mod adecvat concepte referitoare la Istoria Bisericii
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de povestire a unor texte biblice
- dialog pe baza unui text religios
- alcătuirea de rezumate ale textelor religioase
- exemple de definire a termenilor istorici
- completare de enunţuri lacunare, rebusuri
- redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
3.1. să identifice mesajul religios moral din pildele Mântuitorului
3.2. să prezinte caracteristicile bisericii ca lăcaş de închinare pentru creştini
3.3. să descrie principalele evenimente legate de începutul Bisericii creştine pe plan universal şi în ţara noastră
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de selectare a simbolurilor şi a semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice
- discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală
- descrierea principalelor materii şi obiecte de cult
- dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici
- vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri
- relatarea şi discutarea unor întâmplări cu conţinut moralizator
- integrarea evenimentelor religioase creştine în istoria omenirii
- utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase
- realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare
- vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios
- exerciţii de analiză a schimbărilor aduse de creştinism în istorie
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
4.1. să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate
4.2. să înţeleagă valoarea martiriului pentru întărirea Bisericii creştine
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
- discutarea de cazuri reale sau imaginare
- jocul de rol: dramatizarea unor pilde
- lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor
- dezbateri pe tema rolului martiriului

5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
5.1. să accepte existenţa unor valori religios morale şi în alte convingeri religioase
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi:
- descrierea şi compararea tipurilor de atitudini religios-morale
- studiul de caz (discutarea în griup în scopul soluţionării unor situaţii problemă)
- iniţierea de acţiuni de întrajutorare

CONŢINUTURII. NOŢIUNI DE CATEHISM:
1. Revelaţia divină – Dumnezeu Se descoperă omului
2. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
3. Cunoaşterea lui Dumnezeu din împrejurările vieţii
4. Atributele lui Dumnezeu.

II. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ:
1. Pilda fiului risipitor – căinţă şi iertare
2. Pilda samarineanului milostiv
3. Pilda celor zece fecioare
4. Pilda neghinei – datoria de a ne pregăti pentru Judecata de Apoi şi pentru primirea vieţii veşnice.

III. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Sfânta Scriptură şi rugăciunea: Cele 7 Laude
2. Sfinţirea vieţii creştine şi a naturii înconjurătoare: Ierurgiile
3. Principalele materii folosite în cultul ortodox (pâinea, vinul, apa, untdelemnul, tămâia, lumânarea). Semnificaţii şi importanţă.

IV. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ:
1. Lumea în momentul apariţiei creştinismului
2. Întemeierea Bisericii creştine (Pogorârea Duhului Sfânt)ş
3. Răspândirea creştinismului prin predica Sfinţilor Apostoli şi organizarea Bisericii
4. Persecuţiile împotriva creştinilor.

V. ISTORIA BISERICII ROMÂNE:
1. Sfântul Apostol Andrei în Dacia
2. Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre
3. Martiri creştini în Dacia în sec. III – IV
4. Organizarea Bisericii creştine în ţara noastră în primele secole creştine.

VI. SPIRITUALITATE ŞI MISIUNE:
1. Să vorbim şi altora despre Hristos
2. Să ne ajutăm aproapele
3. Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni
4. Despre prietenie
5. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Dimitrie – Izvorâtorul de Mir.


CLASA a VI-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:
1.1. să conştientizeze semnificaţia Sf. Treimi ca model desăvârşit de iubire şi trăire în comuniune
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă următoarele activităţi:
- identificarea în Sf. Scriptură a versetelor referitoare la Sf. Treime
- comentarea articolelor din Crez referitoare la Sf. Treime
- stabilirea de analogii între Sf. Treime şi exemple din realitatea concretă
- învăţarea de rugăciuni

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:
2.1. să realizeze cu cuvinte proprii comentarii pe baza unor texte din Sf. Scriptură
2.2. să formuleze opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios moral
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă următoarele activităţi:
- analiza textului
- identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat
- dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii concrete
- formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:
3.1 să analizeze mesajul moral-religios din Pildele Mântuitorului
3.2. să înţeleagă implicaţiile Edictului de la Milan în dezvoltarea ulterioară a Bisericii
3.3. să recunoască importanţa întemeierii Mitropoliilor în formarea şi păstrarea fiinţei naţionale
3.4. să înţeleagă că sărbătorile sunt popasuri duhovniceşti în viaţa creştină
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă următoarele activităţi:
- lecturarea şi comentarea pildelor biblice
- relatarea şi discutarea unor întâmplări cu conţinut moralizator
- observarea şi discutarea unor întâmplări cu subiect religios
- exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor istorice în care s-au desfăşurat evenimentele analizate
- discutarea principalelor transformări survenite în lume în urma evenimentului analizat
- dezbatere asupra importanţei sinoadelor în formularea învăţăturii de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere a Bisericii
- dezbatere asupra contextului istoric în care s-au constituit Mitropoliile
- analiza de documente istorice
- vizite la muzee, vestigii arheologice
- exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie de diferite criterii
- discuţii referitoare la modalităţi de specifice de celebrare a sărbătorilor
- descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:
4.1. să conştientizeze necesitatea împlinirii datoriilor creştine în familie, biserică, şcoală şi societate
4.2. să recunoască importanţa modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă următoarele activităţi:
- discutarea unor reguli de comportament
- studiul de caz
- jocul de rol
- analiza comparativă a unor situaţii concrete
- realizarea unor profiluri spirituale ale unor personalităţi din Istoria Bisericii
- consultarea unor lucrări de referinţă

5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei elevul va fi capabil:
5.1. să aplice exemplul Samarineanului milostiv (Iisus Hristos) în relaţiile cu cei de alte credinţe

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă următoarele activităţi:
- organizarea de acţiuni în comun cu scop caritabil


CONŢINUTURII. NOŢIUNI DE CATEHISM:
1. Sfânta Treime în Simbolul credinţei
2. Dumnezeu – Tatăl
3. Dumnezeu – Fiul
4. Dumnezeu – Sfântul Duh.

II. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ:
1. Virtuţile, roade ale Duhului Sfânt în viaţa creştinului
2. Virtuţile credinţei, nădejdii şi dragostei
3. Virtuţile dreptăţii, curajului, cumpătării, înţelepciunii
4. Despre păcat. Păcatul – boală a vieţii spirituale.

III. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Despre sărbători – împărţirea şi importanţa lor
2. Duminica – sărbătoarea săptămânală a creştinilor
3. Sărbătorile domneşti (praznicele împărăteşti) cu dată fixă
4. Sărbătorile domneşti (praznicele împărăteşti) cu dată schimbătoare.

IV. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ:
1. Sf. Împăraţii Constantin şi Elenaş Edictul de la Milan din 313
2. Răspândirea creştinismului în lume după Edictul de la Milan
3. Rolul Sinoadelor Ecumenice în formularea şi trăirea dreptei credinţe
4. Monahismul creştin.

V. ISTORIA BISERICII ROMÂNE:
1. Întemeierea Mitropoliei Moldovei
2. Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei
3. Întemeierea Mitropoliei Transilvaniei
4. Monahismul în Ţările Române.

VI. SPIRITUALITATE ŞI MISIUNE:
1. Slujire şi misiune – acasă
2. Slujire şi misiune – în Biserică (Poruncile bisericeşti)
3. Slujire şi misiune – în şcoală
4. Slujire şi misiune – în societate
5. Sfântul Nicodim de la Tismana
6. Sfinţii Trei Ierarhi – dascăli ai misiunii creştine.


CLASA a-VII-a


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:
1.1. să înţeleagă că din iubire Dumnezeu a creat lumea şi îi poartă de grijă
1.2. să conştientizeze faptul că minunile Mântuitorului reprezintă semne ale dumnezeirii şi dragostei Sale faţă de oameni
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- lecturarea şi explicarea referatului biblic privitor la creaţie
- comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului
- argumentare biblică
- realizarea unui eseu pe tema Providenţei divine
- vizionarea unor filme documentare
- lecturarea şi comentarea textelor biblice
- descrierea motivelor ce stau la baza minunilor
- analiza comparativă a unor situaţii
- consultarea unor lucrări de referinţă
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:
2.1. să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui document istoric studiat
2.2. să valorifice în texte proprii termenii religioşi învăţaţi
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor istorici şi utilizarea lor în contexte concrete
- consultarea unor lucrări de referinţă
- exerciţii de analiză a unui text religios
- realizarea de eseuri cu subiect religios
- utilizarea dicţionarelor
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei elevul va fi capabil:
3.1. să respecte sărbătorile bisericeşti şi tradiţiile religioase
3.2 să folosească în mod adecvat noţiunile istorice studiate
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- discuţii asupra importanţei evenimentului care a dus la stabilirea sărbătorii respective
- interpretarea simbolică a sărbătorii religioase
- precizarea modului de cinstire a sărbătorilor
- exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul tradiţional de prăznuire a sărbătorilor creştine
- folosirea mijloacelor audio-vizuale pentru prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri
- organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine
- lecturarea şi analizarea unor documente de istorie a Bisericii
- exerciţii de descriere a unor evenimente studiate
- încadrarea evenimentelor din Istoria Bisericii în istoria universală
- elaborarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:
4.1. să conştientizeze mesajul cuprins în Fericiri şi să îl aplice în viaţa personală
4.2. să participe la viaţa comunităţii manifestând interes faţă de semenii săi
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- prezentarea şi explicarea Fericirilor
- exerciţii de identificare a virtuţilor din textul Fericirilor
- argumentarea biblică
- dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual
- exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale
- discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu cei adormiţi
- analiza consecinţelor întemeierii lăcaşurilor de asistenţă socială
- participarea la acţiuni de caritate
- participarea la slujbele Bisericii
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:
5.1. să-şi manifeste dragostea faţă de semeni prin acţiuni concrete
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe
- exerciţiu de rugăciune în comun
- participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni

CONŢINUTURI


I. NOŢIUNI DE CATEHISM:
1. Dumnezeu Creatorul
2. Dumnezeu Pronietorul.

II. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ:
1. Fericirile
2. Minunea din Cana Galileii – Mântuitorul Hristos binecuvântează şi ajută familia
3. Pescuirea minunată – răsplata credinţei
4. Umblarea pe mare şi potolirea furtunii – mustrarea credinţei îndoielnice
5. Schimbarea la Faţă a Domnului.

III. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Sărbători în cinstea sfinţilor
2. Sărbători în cinstea Maicii Domnului
3. Sărbătorile sfinţilor îngeri şi ale Sfintei Cruci
4. Postul – împărţire şi importanţă
5. Cultul morţilor în Biserica Ortodoxă (slujba înmormântării, slujba parastasului).

IV. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ:
1. Schisma de la 1054 – dezbinarea dintre Bisericile de Apus şi de Răsărit
2. Încercări de unire în secolele următoare (1274, 1439 etc.)
3. Căderea Constantinopolului sub turci – 1453
4. Reforma protestantă (sec. al XVI-lea).

V. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE:
1. Reforma în Transilvania
2. Uniaţia
3. Lupta credincioşilor ortodocşi împotriva unirii cu Biserica Romei
4. Ierarhi de seamă în Istoria Bisericii Ortodoxe Române: Antim Ivireanul, Varlaam, Andrei Şaguna.

VI. SPIRITUALITATE ŞI MISIUNE:
1. Sfântul Vasile cel Mare – ctitor al instituţiilor de caritate (filantropice)ş
2. Orfelinatele – lăcaşuri pentru copiii părăsiţi
3. Spitalele – speranţă pentru cei bolnavi
4. Azilele – aşezăminte de îngrijire a bătrânilor bolnavi şi părăsiţi
5. Sfinţii Sava Brancovici, Ilie Iorest, Visarion Sarai şi Sofronie de la Cioara – mărturisitori ai Ortodoxiei.CLASA a-VIII-a


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:
1.1. să evidenţieze trăsăturile persoanelor Sf. Treimi manifestate în lucrările divine de mântuire, sfinţire, judecată
1.2. să evidenţieze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- prezentarea lucrărilor prin care Domnul Hristos ne-a făcut posibilă calea mântuirii (Evanghelii, minuni, Patimile, întemeierea Bisericii, Sfintele Taine)
- exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii
- exerciţii de dialog pe tema mântuirii celor de alte credinţe
- lecturarea şi comentarea textelor biblice privind Judecata
- argumentare biblică şi patristică
- consultarea unor lucrări de referinţă
- lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la temele precizate
- exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale, profeţii false, horoscop)
- exerciţii de argumentare biblică şi patristică
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:
2.1. să utilizeze expresiile învăţate realizând corelaţii interdisciplinare (istorie, literatură, muzică, geografie, artă)
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VIII-a, clasei se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog pe tema stabilită
- crearea şi completarea unor rebusuri
- realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare
- utilizarea dicţionarelor
- alcătuirea fişelor de lucru
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:
3.1. să conştientizeze că Sf. Liturghie este centrul cultului ortodox
3.2. să evidenţieze rolul artei creştine în contextul culturii româneşti şi universale
3.3. să explice consecinţele marilor evenimente din istoria Bisericii în istoria universală
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- participare la slujba Sf. Liturghii
- exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf. Liturghii
- audiţii şi învăţarea unor cântări din Sf.Liturghie
- dialog pe tema mănăstirilor ca şcoli de artă religioasă
- lecturarea unor texte din literatura religioasă
- utilizarea mijloacelor audio vizuale, albume, ilustrate, reproduceri după opere de artă
- audierea şi interpretarea unor cântări religioase
- discuţii pe marginea urmărilor Reformei
- dezbateri pe tema istoricului şi învăţăturilor de credinţă ale diferitelor confesiuni religioase
- precizarea poziţiei B.O.R. în cadrul mişcării ecumenice
- consultarea unor lucrări de referinţă pe tema reformei
- dezbatere pe tema rolului B.O.R. în viaţa poporului român
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:
4.1. să conştientizeze importanţa conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
4.2. să înţeleagă implicaţiile libertăţii în sens creştin asupra vieţii individuale şi sociale
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa creştinilor
- dezbatere pe tema participării la Sf. Slujbe
- dezbatere în grup pe tema libertăţii
- exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general
- lecturarea şi comentarea de texte literare, filosofice pe tema libertăţii
- redactarea de eseuri cu temă dată
- studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare/îngrădire a libertăţii individuale

5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:
5.1. să înţeleagă că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă următoarele activităţi:
- participarea la întâlniri cu tinerii de diferite convingeri şi credinţe
- exerciţiu de rugăciune în comun
- dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media.

CONŢINUTURI


I. NOŢIUNI DE CATEHISM:
1. Dumnezeu Mântuitorul
2. Dumnezeu Sfinţitorul
3. Dumnezeu Judecătorul.

II. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ:
1. Datoria de a păstra şi de a transmite dreapta credinţă
2. Învierea lui Lazăr – rodul iubirii lui Hristos pentru prietenii Săi
3. Vindecarea celor zece leproşi – datoria recunoştinţei faţă de binefăcători
4. Vindecarea slăbănogului din Capernaum – credinţa lucrătoare prin iubirea faţă de semeni.

III. NOŢIUNI DE LITURGICĂ:
1. Biserica lui Hristos – comuniunea oamenilor cu Dumnezeu
2. Sfânta Liturghie – rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii
3. Arhitectura şi pictura bisericească
4. Imnografia şi muzica bisericească.

IV. ISTORIA BISERICII UNIVERSALE:
1. Cultele religioase după Reformă
2. Ecumenismul în sec. XIX-XX
3. Biserica – azi.

V. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE:
1. Autocefalia B. O. R. Ridicarea la rangul de Patriarhie
2. Organizarea B. O. R.
3. B. O. R. în timpul dictaturii comuniste
4. B. O. R. şi rolul ei în societatea contemporană.

VI. SPIRITUALITATE ŞI MISIUNE:
1. Mântuirea – conlucrare a omului cu harul divin
2. Sfinţenia – asemănarea omului cu Dumnezeu
3. Iubirea lui Hristos faţă de oameni – model al misiunii Bisericii în lume.


CLASA a IX-a


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil:
1.1. să conştientizeze importanţa respectului faţă de sacru, manifestat în cinstirea lui Dumnezeu, a sfinţilor şi a obiectelor sfinte
1.2. să înţeleagă sensul existenţei şi al vieţii, din perspectiva credinţei creştine
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a IX-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog pe tema necesităţii cinstirii lui Dumnezeu în vederea mântuirii
- exerciţii de comparare a diferenţelor privind cinstirea lui Dumnezeu, a sfinţilor şi a obiectelor sfinte
- argumentarea biblică şi patristică
- consultarea unor lucrări de referinţă
- exerciţii de dialog pe tema sensului existenţei din perspectivă creştină
- lecturarea şi interpretarea unor texte biblice corespunzătoare temei date
- argumentare patristică
- consultarea unor lucrări de referinţă
- realizarea unui eseu pe tema existenţei din perspectivă creştină
- exerciţiu de comparare a unor texte biblice cu texte filosofice referitoare la tema dată
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil:
2.1. să argumenteze, folosind termenii religioşi studiaţi, învăţăturile de credinţă studiate
2.2. să analizeze, din perspectivă ortodoxă, semnificaţiile actuale ale unor termeni utilizaţi în societatea contemporană
2.3. să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VIII-a, clasei se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de analiză a unui text religios
- realizarea de referate cu subiect religios exerciţii de dialog pe tema stabilită
- utilizarea dicţionarelor
- dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii concrete
- exerciţii de folosire a termenilor religioşi doar în sensul lor propriu
- exerciţii de identificare a termenilor preluaţi din viaţa religioasă
- dialog pe baza utilizării termenilor religioşi în societatea actuală
- discuţii despre relaţia dintre cult şi cultură
- exerciţii de analiză a unor texte reprezentative
- utilizarea dicţionarelor
- consultarea unor lucrări de referinţă
- exerciţii de lecturare a unor texte literare cu subiect religios
- exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri religioase
- alcătuirea unor liste bibliografice specifice temelor studiate
- exerciţii de memorare a unor texte biblice pentru utilizarea corectă a lor
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi istoriei Bisericii
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil:
3.1. să conştientizeze rolul şi importanţa sfintelor slujbe ale Bisericii în viaţa creştinului
3.2. să evidenţieze superioritatea creştinismului faţă de celelalte religii ale lumii
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a IX-a, se recomandă următoarele activităţi:
- participarea la Sfintele Slujbe ale Bisericii
- exerciţii de interpretare a simbolismului unor Sfinte Slujbe
- exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte semnificaţia şi importanţa Sfintelor Slujbe ale Bisericii
- exerciţii de audiere şi interpretare a unor cântări religioase
- vizionarea unor filme cu principalele momente ale slujbelor bisericeşti
- exerciţii de comparare a religiei creştine cu marile religii ale lumii
- dezbatere pe tema istoriei diferitelor religii ale lumii
- consultarea unor lucrări de referinţă
- exerciţii de identificare şi analiză a schimbărilor aduse de creştinism în lume
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil:
4.1. să respecte datoriile creştinului faţă de Dumnezeu, faţă de sine şi faţă de aproapele
4.2. să explice consecinţele negative, din punctul de vedere al moralei creştine, pe care le aduc anumite preocupări ale tinerilor şi alegerea greşită a prietenilor, modelelor etc.
4.3. să manifeste dorinţa de a parcurge un urcuş duhovnicesc
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a IX-a, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog privind necesitatea împlinirii datoriilor de creştin
- discuţii despre modul de aplicare a normelor de comportament religios-moral
- studiu de caz
- exerciţii de argumentare biblică şi patristică
- lecturarea unor texte din literatura religioasă
- dezbatere pe tema preocupărilor tinerilor
- exerciţii de analiză a efectelor pe care le au anumite preocupări din viaţa tinerilor
- studiu de caz
- lecturarea unor texte religioase reprezentative
- realizarea de eseuri pe temă dată
- argumentare biblică
- exerciţii de identificare a principiilor pe baza cărora ne alegem prietenii, un model etc.
- dezbatere pe tema unor evenimente concrete prezentate în mass-media
- exerciţii de dialog pe tema necesităţii drumului duhovnicesc
- participarea la conferinţe duhovniceşti
- argumentare biblică şi patristică
- studiu de caz
- lecturarea unor texte religioase reprezentative
- vizite la mănăstiri
- vizionarea unor filme cu caracter religios
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de alte credinţe şi convingeri
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil:
5.1. să evidenţieze importanţa dialogului şi respectului reciproc între oameni, indiferent de religie, rasă, naţionalitate etc.
Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a IX-a, se recomandă următoarele activităţi:
- participarea la întâlniri cu tineri de alte confesiuni şi credinţe, rase, naţionalităţi etc.
- participarea la acţiuni de caritate în orfelinate, azile sau spitale, împreună cu membrii altor confesiuni sau credinţe religioase
- studiu de caz

CONŢINUTURI
mirela44
 
Mesaje: 17
Membru din: 27 Ian 2006, 14:13

Mesajde astera » 19 Oct 2006, 15:37

Multumesc foarte mult pt. programa. Chiar nu stiam de unde sa fac rost de ea.
Daca cei de la minister au incurcat atat de mult lucrurile si i-au zapacit pe oameni, macar sa nu aiba pretentii in aceasta privinta cand vin in teritoriu. Ma rog... .
Multumesc inca odata si multa sanatate. Doamne ajuta!
astera
 
Mesaje: 2
Membru din: 11 Oct 2006, 15:10

Mesajde mirela44 » 20 Oct 2006, 11:18

Cu plăcere! Spor la treabă! Lucrul cu "piticii" este într-adevăr special. eu n-am mai predat de mult timp la clasele mici dar cînd mai înlocuiesc câte o colegă , aşa, o dată pe an, mi se pare extraordinar!
mirela44
 
Mesaje: 17
Membru din: 27 Ian 2006, 14:13


Înapoi la Filosofie, Religie

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron